Haku

Asiasana: Masennuslääkkeet

 • Unettomuuden diagnostiikka

  Aikuisen yöunen tarve on tavallisesti 6?9 tuntia, ja normaalisti nukahtamiseen kuluu noin 30 minuuttia. Unta heikentäviä tekijöitä selvitettäessä otetaan huomioon elintavat, terveydentila, lääkkeiden käyttö sekä ulkoiset häiriötekijät. Hoidossa keskeistä on unettomuuden syyn löytyminen.

  Tutkittua tietoa 14.2.2014

 • Masennuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt nopeasti

  OECD:n selvityksen mukaan rikkaissa maissa käyttö on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Suomi kuuluu suurkuluttajiin.

  Uutiset 12.12.2013

 • Miten masennuslääke vaikuttaa?

  Masennuslääketutkimuksen perinteinen linja perustuu hermo­välittäjä­aineiden toiminnan selvittä­miseen. Hermoverkkoteorian mukaan lääkkeet mahdollistavat hermoyhteyksien uudelleenjärjestäytymisen.

  Uutiset 21.10.2013

 • Masennuslääkkeet eivät heikennä luustoa

  Serotoniiniselektiiviset tai trisykliset masennuslääkkeet ­eivät tuoreen tutkimuksen mukaan vaikuttaneet naisilla luuston mineraalitiheyteen. Tutkimus on tärkeä, sillä aikaisemmat ­tutkimukset ovat päätyneet­ vaihteleviin päätelmiin.

  Uutiset 24.9.2013

 • Lapsen vatsakipu voi kertoa ahdistuksesta

  Lapsuuden vatsaoireet ovat usein yhteydessä ahdistukseen ja masennukseen, joka jatkuu aikuisikään saakka. Suomalaislasten kipuoireiden ja uniongelmien määrä on suunnilleen kaksinkertaistunut 16 vuodessa.

  Uutiset 14.8.2013

 • Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyden sukupuolierot

  Masennus-, ahdistuneisuus- ja syömishäiriöt ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä. Miehillä taas on korkea kynnys hakea apua ongelmiinsa.

  Tutkittua tietoa 25.6.2013

 • Tiedätkö onko lapsellasi kipuja?

  Väitöstutkimuksessa selvisi, että kouluikäisten lasten uniongelmien ja kipuoireiden määrä on suunnilleen kaksinkertaistunut 16 vuodessa. Oireista kyseltiin niin lapsilta kuin heidän vanhemmiltaankin. Kävi ilmi, että vanhemmat saattoivat luulla, ettei lapsella ollut lainkaan kipuoireita, vaikka lapsi arvioi kokeneensa kipua lähes päivittäin.

  Uutiset 23.5.2013

 • Yhä useammalla nuorella on masennuslääkitys

  Masennuslääkkeiden käyttö 13?21-vuotiaiden joukossa on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Ovatko nuoret entistä sairaampia vai määrätäänkö lääkkeitä helpommin?

  Uutiset 27.4.2013

 • Psykoosin ennakko-oireiden hoito kannattaa

  Päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa skitsofrenian varhaista tunnistamista ja hoidon nopeaa aloittamista. Varhainen tunnistaminen on erityisen tärkeää perusterveydenhuollossa.

  Uutiset 12.3.2013

 • Viileä kyyti

  Putosin psykoosiin jyrkästi ja varoittamatta 50 vuoden iässä. Kuulluksi tulemisia oli hoidossa niukasti, kirjoittaa ohjaaja ja käsikirjoittaja Juha Hurme. Psykiatrian professori Sami Pirkola kommentoi.

  Kommentit 1.3.2013