Haku

Asiasana: Toimintakyky

Toimintakyvyllä tarkoitetaan yksilön kykyä selviytyä arkielämän toiminnoista elinympäristössään. Vanhusväestön osalta se on tärkeä avun tarpeen, ympärivuorokautisen hoivan tarpeen ja kuolleisuuden ennustetekijä. Toimintakyky antaa lisäksi mielekkään kuvan eri sairauksien, erityisesti muistisairauksien, vaikeusasteesta. Erityisen hyvin toimintakyky kertoo samanaikaisten sairauksien yhteisvaikutuksesta päivittäiseen elämään. Arkielämän toiminnot voidaan jakaa päivittäisiin perustoimintoihin (ADL-toiminnot) ja välineellisiin päivittäistoimintoihin (IADL-toiminnot).
 • Huolenpitoa vauvasta vaariin

  Kuka pitää huolta iäkkäistä vanhemmistasi ? yhteiskunta, robotti vai sinä itse? kysyy Terhi Heinäsmäki.

  Kommentit 10.9.2016

 • Lonkkamurtumapotilaan kuntoutus kuuluu julkiseen terveydenhuoltoon

  Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto on ottanut kantaa lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeiseen kuntoutukseen ja hampaattomuuden hoitoon.

  Uutiset 8.9.2016

 • Aivojen ultraäänileikkaus hillitsee vapinaa

  Vaikeaoireista vapinaa voi lievittää lääkkeiden lisäksi aivoleikkauksella, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan sama onnistuu nykyään myös ultraäänellä.

  Uutiset 8.9.2016

 • Tietokonepelit tulevat terveydenhuoltoon

  Virtuaali- ja tietokonepelit ovat motivoiva ja kustannustehokas kuntoutusmuoto. Pelireseptistä voi hyvinkin tulla yksi lääkärin työkaluista.

  Uutiset 28.8.2016

 • Löytyykö monisairaalle vanhukselle kuntouttava hoitopolku sairaalasta kotiin?

  Nykyinen kotihoidon hoitajamitoitus jättää sijaa väärin otetuille tai ottamatta jätetyille lääkkeille, kaatuilulle ja eksyilylle, kirjoittaa LT, geriatrian dosentti Harriet Finne-Soveri.

  Kommentit 3.8.2016

 • D-vitamiini hyväksi sydämen vajaatoimintaa poteville

  Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla on usein myös D-vitamiinin puutosta ja puutos liittyy heillä huonompaan ennusteeseen. Tuoreen tutkimuksen mukaan D-vitamiinitasojen korjaaminen voi puolestaan parantaa potilaiden sydämen toimintaa. Tutkimus perustuu vuoden mittaiseen kokeeseen, jossa 239 vajaatoimintapotilasta sai päivittäin 4 000 IU:n annoksen D3-vitamiinia tai lumevalmistetta. Kaikkien osallistujien D-vitamiinipitoisuudet olivat alle suositusten tutkimuksen alkaessa. Kävelytestien perusteella D-vitamiini ei lisännyt potilaiden fyysistä toimintakykyä, mutta se saattoi parantaa sydänlihaksen toimintaa ejektiofraktiolla mitattuna. Jos tulokset vahvistetaan lisätutkimuksissa, D-vitamiinivajeen korjaaminen ja suuriannoksiset D-vitamiinilisät voisivat helpottaa monien sydämen vajaatoimintaa potevien elämää. Vielä on tosin epäselvää, millä tavalla nyt havaitut muutokset sydämen toiminnassa vaikuttavat potilaiden taudin kulkuun ja oireiluun pitemmällä aikavälillä. Sydämen vajaatoiminta johtuu sairauksista kuten sepelvaltimotaudista ja korkeasta verenpaineesta, jotka häiritsevät sydänlihaksen toimintaa ja heikentävät sen kykyä supistua. Yleisin vajaatoiminnan oire on hengenahdistus rasituksessa. Vaiva on harvinainen alle 50-vuotiailla, mutta yleistyy nopeasti iän myötä. Kuusikymppisistä sitä potee muutama sadasta, mutta yli 80-vuotiaista jo joka kymmenes. Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä. Lähde:Journal of the American College of Cardiology 2016;67:25932603 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109716016946 Uutispalvelu Duodecim Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kuva: Panthermedia

  Uutiset 6.7.2016

 • Reuman tehokas lääkehoito on kansantaloudellisesti kannattavaa

  Nivelreumapotilaan työkyvyn kohtalo ratkeaa ensimmäisten kuukausien aikana, kirjoittaa sisätautien ja reumasairauksien erikoislääkäri Kari Puolakka.

  Uutiset 1.6.2016

 • Lievät psykiatriset sairaudet voivat olla hyödyllisiä

  Tutkija perää muutosta masennuksen hoitoon.

  Uutiset 14.5.2016

 • Kuntoutus tehokasta myös iäkkäille aivoverenkiertohäiriöpotilaille

  Tuoreen tutkimuksen perusteella perusteella neljän viikon kuntoutus parantaa potilaiden toimintakykyä yhtä paljon oli potilas sitten alle 65-vuotias, 65?80-vuotias tai yli 80-vuotias.

  Uutiset 11.5.2016

 • Elämä vakavien sairauksien ristiaallokossa

  Olen elämässäni tullut siihen lopputulokseen, ettei vakava sairastuminen aina ole pelkästään menetys, kirjoittaa Arto Hannolin.

  Potilaan ääni 2.5.2016