Haku

Asiasana: Toimintakyky

Toimintakyvyllä tarkoitetaan yksilön kykyä selviytyä arkielämän toiminnoista elinympäristössään. Vanhusväestön osalta se on tärkeä avun tarpeen, ympärivuorokautisen hoivan tarpeen ja kuolleisuuden ennustetekijä. Toimintakyky antaa lisäksi mielekkään kuvan eri sairauksien, erityisesti muistisairauksien, vaikeusasteesta. Erityisen hyvin toimintakyky kertoo samanaikaisten sairauksien yhteisvaikutuksesta päivittäiseen elämään. Arkielämän toiminnot voidaan jakaa päivittäisiin perustoimintoihin (ADL-toiminnot) ja välineellisiin päivittäistoimintoihin (IADL-toiminnot).
 • Unettomuuden diagnostiikka

  Aikuisen yöunen tarve on tavallisesti 6?9 tuntia, ja normaalisti nukahtamiseen kuluu noin 30 minuuttia. Unta heikentäviä tekijöitä selvitettäessä otetaan huomioon elintavat, terveydentila, lääkkeiden käyttö sekä ulkoiset häiriötekijät. Hoidossa keskeistä on unettomuuden syyn löytyminen.

  Tutkittua tietoa 14.2.2014

 • "Leikkaus auttaa aina" – vai auttaako polvikulumassa?

  Suomalaistutkimuksessa havaittiin, että leikkauksenjälkeiset polven toimintakykyä ja kipua mittaavat muuttujat olivat samansuuntaisia lumeleikatuilla ja kierukan osapoiston kokeneilla potilailla. Tulos viittaa siihen, että polven tähystyskirurgiaa voitaisiin vähentää oleellisesti.

  Uutiset 6.2.2014

 • Millainen on hyvä työterveysneuvottelu

  Työterveysneuvottelun syynä voi olla mikä tahansa toimintakykyä haittaava sairaus. Eniten neuvotteluja käydään tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Myös vuorovaikutusongelmia voidaan ratkoa työterveysneuvottelussa.

  Uutiset 3.2.2014

 • Kuluttajapotilaat – aikamme edistykselliset?

  Ennusteiden mukaan digitaalisten omahoidon tuotteiden ja palveluiden kysyntä vain lisääntyy, kun tekniikasta tulee halvempaa ja tehokkaampaa. Kuluttajapotilaat pääsevät keräämään ostoskoreihinsa tavaraa, joka pärjää vertailussa nykyiselle erikoissairaanhoidon välineistölle.

  Kommentit 16.1.2014

 • Parkinsonin tauti

  Levossa ilmaantuvan vapinan, lihasjäykkyyden, liikkeiden hitauden ja tasapainovaikeuksien taustalla saattaa olla Parkinsonin tauti.

  Tutkittua tietoa 13.1.2014

 • Miten elää terveenä 100-vuotiaaksi?

  Sadan vuoden iän saavuttaminen vaatii kolmea samanaikaisesti ­vaikuttavaa tekijää: otollista perimää ja elintapoja, ympäristötekijöitä ja hyvää tuuria.

  Kommentit 5.1.2014

 • Vanhustenhuollon laitospaikkojen vähentämissuunnitelmat askarruttavat

  STM suunnittelee vanhustenhuollon laitospaikkojen vähentämistä kunnissa ja tähtää 300 miljoonan euron säästöihin. Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston päällikkö Juha Jolkkonen sanoo, että rakennepaketin mukaiset säästöt tarkoittaisivat 500?600 laitospaikan vähentämistä Helsingissä.

  Uutiset 3.12.2013

 • Eturauhassyövän hoitojen haitat ja potilaiden tyytyväisyys

  Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Nykyään se todetaan entistä aikaisemmin. Paikalliseen eturauhassyöpään on useita hoitovaihtoehtoja. Koska suurin osa sairastuneista miehistä toipuu eturauhassyövästä, mutta kärsii hoidon haittavaikutuksista, on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota elämänlaatuun syöpähoitojen jälkeen.

  Tutkittua tietoa 26.11.2013

 • Sotalapsilla suurentunut sydäntauti- ja diabetesriski

  Ainutlaatuinen suomalaisaineisto sota-ajan lapsista paljastaa, että Ruotsissa vietetyt vuodet ja ero vanhemmista ovat jättäneet jälkensä sotalapsiin.

  Uutiset 5.11.2013

 • Työterveyshuollon hyvät käytännöt päivitetään

  Työelämän haasteet muuttuvat ? samalla pitää työterveyshuollonkin muuttua. Siksi työterveyshuoltolakia tarkentamaan säädetty asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä on ollut uudistettavana.

  Tutkittua tietoa 25.10.2013