Haku

Asiasana: Toimintakyky

Toimintakyvyllä tarkoitetaan yksilön kykyä selviytyä arkielämän toiminnoista elinympäristössään. Vanhusväestön osalta se on tärkeä avun tarpeen, ympärivuorokautisen hoivan tarpeen ja kuolleisuuden ennustetekijä. Toimintakyky antaa lisäksi mielekkään kuvan eri sairauksien, erityisesti muistisairauksien, vaikeusasteesta. Erityisen hyvin toimintakyky kertoo samanaikaisten sairauksien yhteisvaikutuksesta päivittäiseen elämään. Arkielämän toiminnot voidaan jakaa päivittäisiin perustoimintoihin (ADL-toiminnot) ja välineellisiin päivittäistoimintoihin (IADL-toiminnot).
 • Älkää tehkö tuota

  Tänäkin keväänä kenttäsairaalat täyttyvät silpoutuneista ja kuolevista miehistä, naisista ja lapsista.

  Lääkärin ääni 5.5.2014

 • Kuntouttava hoitotyö vähensi vuodepaikat kolmannekseen

  Heinolan terveyskeskuksessa vuodeosastojen toimintakulttuuri muutettiin potilaita aktivoivaksi ja kaikki sitoutuivat kuntouttavaan hoitotyöhön. Uudistuksen tuloksena potilaiden kotiutuminen nopeutui, vuodepaikkojen tarve väheni ja pitkäaikaishoidon osasto voitiin lakkauttaa.

  Kommentit 27.4.2014

 • Alzheimerin taudin rokotetta testataan Turussa

  Turun yliopistossa tutkitaan sveitsiläisen rokotteen tehoa Alzheimerin tautiin. Parhaassakin tapauksessa rokote saadaan yleisesti käyttöön vasta ensi vuosikymmenen vaihteessa, arvioi tutkimushankkeen vetäjä, professori Juha Rinne.

  Uutiset 27.4.2014

 • Unettomuus rassaa sydäntä ja mieltä

  Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan unettomuus lisää mielenterveyden häiriöiden sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

  Uutiset 22.4.2014

 • Väärä potilas

  Useimmiten pieni erehdys potilaan tunnistamisessa ei johda merkittäviin haittoihin. Mutta jos potilas on menossa leik­kaukseen tai muuhun invasiiviseen (kajoavaan) toimen­piteeseen, sama erehdys voi johtaa vakaviin seuraamuksiin. Tunnistamisen tulee aina tapahtua käyttämällä kahta lähdettä, ranneketta tai potilastietoja sekä kysymällä.

  Uutiset 4.4.2014

 • Ikävä yhtä lääkäriä

  Voi kun joku tuntisi minut sairauksineni enkä olisi vain nippu papereita tai numero tietokoneessa aina eri lääkärille.

  Potilaan ääni 23.2.2014

 • Unettomuuden diagnostiikka

  Aikuisen yöunen tarve on tavallisesti 6?9 tuntia, ja normaalisti nukahtamiseen kuluu noin 30 minuuttia. Unta heikentäviä tekijöitä selvitettäessä otetaan huomioon elintavat, terveydentila, lääkkeiden käyttö sekä ulkoiset häiriötekijät. Hoidossa keskeistä on unettomuuden syyn löytyminen.

  Tutkittua tietoa 14.2.2014

 • "Leikkaus auttaa aina" – vai auttaako polvikulumassa?

  Suomalaistutkimuksessa havaittiin, että leikkauksenjälkeiset polven toimintakykyä ja kipua mittaavat muuttujat olivat samansuuntaisia lumeleikatuilla ja kierukan osapoiston kokeneilla potilailla. Tulos viittaa siihen, että polven tähystyskirurgiaa voitaisiin vähentää oleellisesti.

  Uutiset 6.2.2014

 • Millainen on hyvä työterveysneuvottelu

  Työterveysneuvottelun syynä voi olla mikä tahansa toimintakykyä haittaava sairaus. Eniten neuvotteluja käydään tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Myös vuorovaikutusongelmia voidaan ratkoa työterveysneuvottelussa.

  Uutiset 3.2.2014

 • Kuluttajapotilaat – aikamme edistykselliset?

  Ennusteiden mukaan digitaalisten omahoidon tuotteiden ja palveluiden kysyntä vain lisääntyy, kun tekniikasta tulee halvempaa ja tehokkaampaa. Kuluttajapotilaat pääsevät keräämään ostoskoreihinsa tavaraa, joka pärjää vertailussa nykyiselle erikoissairaanhoidon välineistölle.

  Kommentit 16.1.2014