Haku

Asiasana: Nuorten mielenterveyshäiriöt

 • Terveyserot rakentuvat jo nuoruusiässä

  Peruskouluikäisten nuorten masennusoireissa ei nuoria yhtenä ryhmänä tarkasteltaessa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla, mutta masennusoireet lähes kaksinkertaistuivat niillä nuorilla, joiden vanhemmat olivat työttömiä ja joiden koulutustaso oli matala.

  Kommentit 10.4.2015

 • Lyhytkin opetus kohentaa nuorten mielenterveystietoisuutta

  Tuoreen tutkimuksen valossa nuorille suunnattuun opetukseen on syytä panostaa, koska yhteisön asenneilmapiiri vaikuttaa merkittävästi sairaiden elämänlaatuun ja syrjäytymisriskiin. Ymmärtävät asenteet voivat myös madaltaa avun hakemisen kynnystä.

  Uutiset 2.10.2014

 • Miten arvioida nuoren työkykyä?

  Suomalaisten nuorten sairausperusteisen työkyvyttömyyden tavallisimmat aiheuttajat ovat mielenterveyden häiriöt, joista älyllinen kehitysvammaisuus, mielialahäiriöt ja psykoosit ovat yleisimmin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen perusteena.

  Tutkittua tietoa 26.7.2014

 • Nuoret ja alkoholi

  Nuorena aloitettu alkoholinkäyttö voi vaarantaa normaalin kehittymisen aikuiseksi.

  Tutkittua tietoa 17.7.2014

 • Talouskriisi yhteydessä itsemurhien lisääntymiseen

  Nykyinen talouskriisi on vaikuttanut itsemurhien lisääntymiseen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti miesten itsemurhien määrä kasvoi, kertoo BMJ.

  Uutiset 20.9.2013

 • Unen puute lisää ahdistuneisuutta

  Unen puute vaikuttaa tuoreen tutkimuksen mukaan niihin aivojen osiin, joiden voimakas reaktiotaipumus on ahdistushäiriöille tyypillinen. Huolehtimiseen taipuvaiset ihmiset näyttäisivät olevan erityisen alttiita univajeen vaikutuksille.

  Uutiset 28.6.2013