Haku

Asiasana: Toimintakyky

Toimintakyvyllä tarkoitetaan yksilön kykyä selviytyä arkielämän toiminnoista elinympäristössään. Vanhusväestön osalta se on tärkeä avun tarpeen, ympärivuorokautisen hoivan tarpeen ja kuolleisuuden ennustetekijä. Toimintakyky antaa lisäksi mielekkään kuvan eri sairauksien, erityisesti muistisairauksien, vaikeusasteesta. Erityisen hyvin toimintakyky kertoo samanaikaisten sairauksien yhteisvaikutuksesta päivittäiseen elämään. Arkielämän toiminnot voidaan jakaa päivittäisiin perustoimintoihin (ADL-toiminnot) ja välineellisiin päivittäistoimintoihin (IADL-toiminnot).
 • Lääkärin ABC

  ?Kun valittelin lausuntojen kirjoittamista, niitä tarvitseva henkilö totesi: Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin laatia lausunto, minä joudun elämään alentuneen toimintakykyni kanssa. Hän oli harvinaisen oikeassa.?

  Kommentit 12.2.2013

 • Osasairausvapaa on vaikuttava ja kustannustehokas hoito

  Osasairausvapaan käyttö edellyttää hyvää yhteistyötä terveydenhuollon, työpaikan ja potilaan kesken. Katse tulisi suunnata vajaakuntoisuudesta osatyökykyisyyteen, kirjoittaa Esa-Pekka Takala.

  Kommentit 10.2.2013

 • Työiän stressi vaikuttaa toimintakykyyn vanhana

  Suomalaistutkimuksen mukaan työiässä koetulla stressillä on pitkäaikaisia vaikutuksia vanhuuden fyysiseen toimintakykyyn.

  Uutiset 5.2.2013

 • Lääketieteen ytimessä

  Suurin osa kroonisten sairauksien hoitoa on oireiden hoitoa. Tämän vuoksi oireiden hyvä hoito on jokaisen lääkärin arkipäivää. Oireet ovat tärkeitä, koska niiden voimakkuus vaikuttaa potilaan elämänlaatuun ja pärjäämiseen, työ- ja toimintakykyyn.

  Lääkärin ääni 11.12.2012

 • Suomalainen voi aiempaa paremmin

  Vuonna 2011 yli 70 prosenttia yli 30-vuotiaista suomalaisista arvioi terveytensä hyväksi tai melko hyväksi.

  Uutiset 2.12.2012

 • Varhaiskuntoutuksen vaikuttavuudesta tarvitaan näyttöä

  Vaikka ASLAK-kuntoutusta on käytetty 30 vuotta ja yksin 2000-luvulla kustannukset ovat ylittäneet reilusti 300 miljoonaa euroa, satunnaistettuja tutkimuksia vaikuttavuudesta ei ole tehty, kirjoittaa Timo Pohjolainen.

  Kommentit 27.11.2012

 • Varttuneiden terveys kehittyi parhaiten

  Keski-ikäiset ja etenkin eläkeikäiset suomalaiset voivat aiempaa paremmin. Sen sijaan 30?44-vuotiaiden terveys ja hyvinvointi eivät ole kohentuneet juuri lainkaan, osoittaa Terveys 2011 -tutkimus.

  Uutiset 21.11.2012

 • Liikunta parantaa elämänlaatua syövän jälkeen

  Liikunta vähentää sairauteen liittyvää ahdistusta ja parantaa kehonkuvaan liittyviä ajatuksia. Sillä oli suotuisia vaikutuksia myös tunne-elämän hallintaan, seksuaalisuuteen, unihäiriöihin ja sosiaaliseen toiminta­kykyyn.

  Uutiset 8.11.2012

 • Nivelrikon lääkehoitosuosituksiin tarkennuksia

  Polven ja lonkan nivelrikon Kaypä hoito -suosituksen päivitys tarkentaa lääkehoitoa ja hoitokäytäntöjä.

  Uutiset 24.10.2012

 • Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

  Merkittävä osa nuorista kärsii riittämättömästä unesta etenkin kouluviikon aikana, koska ­nukkumaanmeno on siirtynyt myöhäisemmäksi ja kouluun meno vaatii aikaista heräämistä. Nuorten uniongelmat edellyttävät usein monipuolista kliinistä selvittelyä.

  Tutkittua tietoa 19.10.2012