Haku

Asiasana: Väestön terveys

 • Jakomäki rules!

  Työterveyshuolto hoitaa työssäkäyvien terveyttä. Se on hyvä ja tarpeellinen asia. Vakavat sairaudet, kuten eteisvärinä, diabetes, kohonnut kolesteroli, reuma, astma ? kaikki suuret kansansairaudet ? tulevat hoidetuiksi paremmin terveyskeskuksessa.

  Potilaan ääni 20.1.2013

 • Ruotsissa priorisoinnista puhutaan enemmän kuin Suomessa

  Ruotsissa asia on nostettu valtakunnalliseen keskusteluun jo vuosia sitten. Suomessa priorisointi ­tapahtuu enemmän piilossa. Väestön odotukset terveydenhuoltoa kohtaan ovat molemmissa maissa suuret ja kansalaiskeskustelulle on tarvetta.

  Uutiset 19.1.2013

 • Lääkäriliitto: Hahmoteltu sote-malli on yhä epäselvä

  Kuntien ja sote-alueiden väestöpohja jäisi edelleen liian pieneksi niille kaavailtuihin vastuisiin nähden, arvioi Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

  Uutiset 15.1.2013

 • Potilasdirektiivi voi lisätä eriarvoisuutta

  Lääkäripäivillä perjantaina puhunut tutkijalääkäri ja Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik arvioi, että EU:n potilasdirektiivi saattaa vain lisätä ihmisten eriarvoisuutta, ei vähentää sitä.

  Uutiset 14.1.2013

 • Työryhmä ehdottaa kunnille laajempaa vastuuta

  Sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Työryhmä ehdottaa, että 20 sairaanhoitopiiristä siirryttäisiin viiteen erva-alueeseen ja kunnat tai kuntien muodostamat sote-alueet järjestäisivät myös suuren osan erikoissairaanhoidosta.

  Uutiset 10.1.2013

 • "BMI ei yksin määritä terveyttä"

  Professori Jaakko Tuomilehto sanoo, ettei Jamassa julkaistu tutkimus lihavuuden ja kuolleisuuden yhteydestä tuo varsinaista uutta tietoa. Uusimmat tutkimustulokset Suomesta ja muualta vahvistavat sitä käsitystä, että jos lihavahko ihminen liikkuu ja on hyvässä fyysisessä kunnossa, niin hänen riskinsä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen alenevat merkittävästi.

  Uutiset 7.1.2013

 • Vanhukset käyttävät rauhoittavia ja unilääkkeitä vuosien ajan

  Rauhoittavia ja unilääkkeitä tulisi käyttää vain tilapäisesti, mutta suositukset eivät toteudu ­käytännössä.

  Tutkittua tietoa 11.12.2012

 • Kansantauti vaanii maahanmuuttajaakin

  Somalialais-, venäläis- ja kurditaustaisista vähintään joka kolmannella on suurentunut kokonaiskolesteroli.

  Uutiset 6.12.2012

 • Mitä terveys on sinulle?

  ?Kun ei hirveesti koske mihinkään ja pystyy kävelemään ja käymään kaupalla?, perusteli saattohoidossa oleva potilas, joka arvioi itsensä aika terveeksi. Niinpä ? sairastuessa terveys saa uuden merkityksen. Sitä määritellään omasta voinnista käsin. Vain ihminen, joka ei ole sairauden tuttu, ajattelee, että täydellinen terveys on hyvän elämän edellytys.

  Lääkärin ääni 3.12.2012

 • Suomalainen voi aiempaa paremmin

  Vuonna 2011 yli 70 prosenttia yli 30-vuotiaista suomalaisista arvioi terveytensä hyväksi tai melko hyväksi.

  Uutiset 2.12.2012