Haku

Asiasana: Autismi

Autismikirjon häiriöillä tarkoitetaan lasten kehityksen häiriöitä, joiden ydinoireisiin kuuluvat laadulliset poikkeavuudet molemminpuolisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä sekä kapea-alaiset, kaavamaiset harrastukset ja toiminnot. Autismiin liittyy usein hyvin ­laaja-alaista toimintakyvyn heikentymistä, joka tulee esiin niin arjen toiminnoissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä kuin myös oppimisessa.
  • Auta nuorta pärjäämään

    ? On surullista, jos nuori kokee kotona väkivaltaa ja laiminlyöntejä, mutta terveydenhuollolla on vain tarjota moitteita tupakanpoltosta, sanoo nuorisolääkäri Elina Hermanson.

    Uutiset 19.2.2013

  • Autismi yhteydessä liikenteen päästöihin

    Vaikka epidemiologisiin tutkimuksiin liittyy usein vaikeasti tunnistettavia virhelähteitä, tämä ja aiemmat tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että liikenteen ­aiheuttamat saasteet todennäköisesti altistavat sekä vielä syntymättömiä että vastasyntyneitä lapsia autismille.

    Uutiset 3.2.2013