Haku

Asiasana: Autismi

Autismikirjon häiriöillä tarkoitetaan lasten kehityksen häiriöitä, joiden ydinoireisiin kuuluvat laadulliset poikkeavuudet molemminpuolisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä sekä kapea-alaiset, kaavamaiset harrastukset ja toiminnot. Autismiin liittyy usein hyvin ­laaja-alaista toimintakyvyn heikentymistä, joka tulee esiin niin arjen toiminnoissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä kuin myös oppimisessa.
 • Tuhkarokko leviää Britanniassa

  Britanniassa on todettu yli 800 tuhkarokkotapausta viime marraskuun jälkeen. Sairastuneita on erityisesti Walesissa Swansean alueella.

  Uutiset 29.4.2013

 • Väkivallan kierteestä takaisin arkeen

  Erittäin vaikeahoitoisia, impulsiivisen väkivaltaisia nuoria on hoidettu Pitkäniemessä 10 vuoden ajan. Useimmilla heistä menee hoitojakson jälkeen varsin hyvin.

  Uutiset 13.4.2013

 • Autismi – aiheuttajageeneistä aivojen kuvantamiseen

  Autismi on varhaislapsuudessa alkava, vakava kehitysvammaisuusoireyhtymä, jolle tyypillistä on kontaktinottokyvyn puuttuminen. Lasten toimintakykyä voidaan parantaa ja elämänlaatua kohentaa kuntoutuksella, kirjoittaa professori Juha Kere.

  Kommentit 26.2.2013

 • Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus

  Varhain aloitettua kuntoutusta voidaan pitää autismikirjoon liittyvien ongelmien parhaana hoitona ja ehkäisynä. Myös tarkkaan harkitusta lääkehoidosta voi olla apua.

  Tutkittua tietoa 26.2.2013

 • Auta nuorta pärjäämään

  ? On surullista, jos nuori kokee kotona väkivaltaa ja laiminlyöntejä, mutta terveydenhuollolla on vain tarjota moitteita tupakanpoltosta, sanoo nuorisolääkäri Elina Hermanson.

  Uutiset 19.2.2013

 • Autismi yhteydessä liikenteen päästöihin

  Vaikka epidemiologisiin tutkimuksiin liittyy usein vaikeasti tunnistettavia virhelähteitä, tämä ja aiemmat tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että liikenteen ­aiheuttamat saasteet todennäköisesti altistavat sekä vielä syntymättömiä että vastasyntyneitä lapsia autismille.

  Uutiset 3.2.2013