Haku

Asiasana: Muistisairaudet

Yleisimmät dementiaoireita aiheuttavat etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti ja otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus. Muistisairauksiin sairastuu Suomessa 13 000 henkilöä vuodessa. Mm. liikunta, henkinen aktiivisuus, oikeat ravintovalinnat ja päihteiden välttäminen suojaavat muistisairauksilta.
 • Tutkijat: Suuri osa Alzheimer-tapauksista ehkäistävissä elintavoilla

  Kun tutkijat kävivät läpi kaikki aineistot ja niissä havaitut riskitekijät, he löysivät lopulta yhdeksän ehkäistävissä olevaa riskitekijää, joilta välttyminen tai joiden hoitaminen voisi estää mahdollisesti jopa kaksi kolmannesta Alzheimer-tapauksista.

  Uutiset 27.8.2015

 • Muistisairaan hoito on laajaa yhteistyötä

  Muistisairauksien ehkäisy kuuluu kaikille. Väestötasolla merkittävää on valtimotautiriskitekijöiden hyvä hoito keski-iässä. Oleellista on myös varhainen diagnosointi. Väestön tulisi tietää, että normaalisti muisti ei koskaan heikkene niin paljoa, että arkielämän selviytyminen vaikeutuu.

  Uutiset 24.8.2015

 • Dementia on vaaraksi liikenteessä

  Dementiapotilaat tekivät kaksi kertaa enemmän ajovirheitä kuin verrokit.

  Uutiset 28.7.2015

 • Kesäuusinta: Unilääke voi pahentaa unettomuutta

  Unettomuus on yleinen vaiva, jota ei pitäisi hoitaa ensisijaisesti lääkkeillä. Lääkehoito voi pahentaa unettomuutta entisestään.

  Uutiset 15.7.2015

 • 10 kysymystä: Alzheimerin tauti työikäisellä

  Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus myös työikäisillä. Sen tavallisimmat ensioireet ovat tapahtumamuistin ja uuden oppimisen vaikeudet, mutta työikäisillä potilailla ovat yleisiä myös epätyypilliset, hahmottamisen vaikeuksilla ja käytösoirein alkavat oirekuvat.

  Uutiset 10.6.2015

 • Vanhusten psykoosit ja niiden hoito

  Iäkkään psykoosipotilaan hoidon järjestely edellyttää yksilöllisesti suunniteltua vuorovaikutus­keskeisten hoitojen ja lääkehoidon yhdistelmää ja riittäviä päivittäistä selviytymistä tukevia palveluita.

  Uutiset 22.5.2015

 • Kun tauti paranee, mutta potilas ei

  Vanhuspotilaan akuutin sairauden hoidon tavoitteena tulisi sairauden parantamisen lisäksi olla toimintakyvyn palauttaminen sairastumista edeltävälle tasolle.

  Uutiset 19.5.2015

 • Terveydenhuollon nykysanakirja

  Minne sairas ihminen sijoittaisi itsensä hyvinvointipuiston asiakkaana ja tietääkö asiakas kohdatessaan hoivamestarin tapaavansa sairaanhoitajan?

  Lääkärin ääni 12.5.2015

 • Muistisairaiden laulu äidille

  Laulua kuuntelemalla ymmärtää, että äidin opit kulkevat mukana koko elämän ajan.

  Uutiset 10.5.2015

 • Taiteet ja nikkarointi avuksi muistiongelmiin

  Muistin ja muiden kognitiivisten ajatustoimintojen heikentyminen oli noin 70 prosenttia harvinaisempaa osallistujilla, jotka esimerkiksi maalasivat, piirsivät tai harrastivat kuvanveistoa sekä keski-iässä että myöhemmin vanhuusiässä.

  Uutiset 5.5.2015