Kommentit

 • Kuulo – aisti vailla arvostusta

  "Vaatimaton suomalainen audionomikoulutus ei vastaa modernin kuulonhuollon ammattilaiselle asetettuja vaatimuksia. ­Ilman merkittävää panostusta audionomien koulutuksen kehittämiseen Suomesta tulee kuulonhuollon takapajula."

  Kommentit ‐ 4.9.2013

 • Mielenterveyskuntoutuja on oman itsensä asiantuntija

  Lääkitykseen liittyvät asiat jätän lääkärikunnan huoleksi, mutta muissa asioissa olisi ystävällistä kysyä omaa mielipidettäni, kertoo nimettömänä pysyttelevä kaksoisdiagnoosipotilas. Suurin epäkohta hoidossa on ­mielestäni ollut se, että minua on kohdeltu ­potilaana, joka ei ymmärrä itse ­sairaudestaan ja sen hoidosta mitään.?

  Kommentit ‐ 31.8.2013

 • Lihavuus laskuun

  Miehistä yli 60 % ja naisista noin puolet on vähintään ylipainoisia ja viidesosa aikuisista on lihavia. Löytyykö suomalaisilta tahtoa tarttua lihavuushaasteeseen?

  Kommentit ‐ 29.8.2013

 • Fukushiman psykososiaaliset vaikutukset vasta selviämässä

  Fukushiman onnettomuudesta ei näytä aiheutuvan väestölle ­suoranaisia säteilyyn liittyviä terveyshaittoja. Tiedottamiselle ja ­luotettavalle tiedolle on kuitenkin tarvetta, sillä onnettomuuden ­psykososiaaliset vaikutukset ovat huomattavia.

  Kommentit ‐ 25.8.2013

 • Fossiilin mietteitä

  Onko totaaliorgaanisuuden kausi vain ohi­menevä ajan ilmiö? Katoaako se kun huomataan, miten vähän sillä on tekemistä ekologian kanssa? kysyy kirjailija ja kuvataitelija Hannu Väisänen.

  Kommentit ‐ 22.8.2013

 • Muistin valtakunta

  ?Niin kauan kuin minulla vielä on muistoni, minä koristaudun niillä, ennen kuin unohduksen vallan­kumous repii ne päältäni ja polkee jalkoihinsa?, kirjailija Katja Kallio kirjoittaa.

  Kommentit ‐ 20.8.2013

 • Terveydenhuollon kuntavankilassa

  Terveysaseman voi vastedes valita koko maasta. Samalla erikoissairaanhoidon valinnanvapaus laajenee koskemaan mitä tahansa julkista sairaalaa aiemman erityisvastuualueen sijaan. Mutta onko valinnanvapautta, jos ei ole valikoimaa, kysyy Heikki Pärnänen

  Kommentit ‐ 18.8.2013

 • MS-tautia sairastava nuori on huomioitava kokonaisuutena

  Potilas-lääkärisuhteen merkitys korostuu MS-tautiin sairastuneiden potilaiden haastatteluissa. Potilaiden biomedisiinisen hoidon ulko­puolinen elämä tulisi huomioida entistä paremmin suunniteltaessa hoitoa ja kuntoutusta.

  Kommentit ‐ 18.8.2013

 • Kuolleisuus maksasairauksiin ja kirroosiin on Suomessa EU:n huippua

  Ainoa tehokas tapa puuttua lisääntyviin alkoholihaittoihin ja kirroosikuolleisuuden kasvuun on pyrkiä eri keinoin vähentämään alkoholin kulutusta vaikuttamalla erityisesti riskikuluttajien alkoholinkäyttöön, kirjoittaa professori Martti Färkkilä.

  Kommentit ‐ 13.8.2013

 • Onni

  Onni on puhdasta olemista, heittäytymistä, unohtamista, ajelehtimista, uskoo Johannes Enroth.

  Kommentit ‐ 7.8.2013

 • Ymmärrystä vai tietoa?

  Mitä on tiede - pirstaleista ja vaikeasti hallittavaa tietoa? Tieteelle ominainen yksipuolistuminen ilmenee esimerkiksi medikalisaatiossa, jossa kaikki inhimillisen elämän kriisit tai merkitystyhjiöt muunnetaan sairauksiksi. Kokonaisvaltaista tarkastelua tarvitaan taas.

  Kommentit ‐ 9.7.2013

 • Verenpaineen pitää kiinnostaa

  FINRISKI-tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisten verenpaine on pitkän laskun jälkeen kääntynyt nousuun. Verenpaineen lääkehoitokaan ei toteudu optimaalisesti.

  Kommentit ‐ 3.7.2013

 • mHealth? Onko se taas joku puhelin?

  Telelääketieteen tuore perillinen mHealth, mobiili terveysteknologia, on noussut odotusten kohteeksi. Lukuisissa suomalaisissa tutkimushankkeissa on oma mHealth-painopistealue.

  Kommentit ‐ 26.6.2013

 • Mikä on lääketieteen tarkoitus?

  Elämän pidentäminen on tärkeää, mutta nykyistä enemmän painoa olisi annettava myös ihmisarvoisen elämän muille ulottuvuuksille. ­Toisenlaisen tavan lähestyä lääketieteen tarkoitusta tarjoaisi ­filosofisessa kirjallisuudessa paljon esiintynyt toimintavalmiuksiin nojautuva lähestymistapa.

  Kommentit ‐ 18.6.2013

 • Tulevaisuuden terveydenhuoltoa johdetaan tiedolla

  Teknologian käytön lisääntyessä potilas ei saa jäädä tekniikan varjoon.

  Kommentit ‐ 13.6.2013

 • MERS on uusi vakavia hengitystieinfektioita aiheuttava koronavirus

  Suomessa on hyvä valmius todeta MERS-virusinfektio. Tartuntaa voi parhaiten välttää ­hyvän käsihygienian avulla sekä välttämällä läheistä kontaktia sairastuneisiin ja eläinten eritteisiin tai niiden mahdollisesti saastuttamiin ruokatarvikkeisiin.

  Kommentit ‐ 2.6.2013

 • Lääkärin sydän

  ?Ja niin me ajoimme pimeänä perjantai-iltana lumisateisen Etelä-Suomen läpi, siten että hän puhui ja minä makasin, vastasin mitä jaksoin ja hän rakensi omin keinoin sidettä minuun ja elämääni. Sydämeni rytmi oli normaali kun matkamme päättyi.?

  Kommentit ‐ 28.5.2013

 • "The next patient is a medical student from Finland..."

  Matkani Itä-Afrikkaan alkoi hyvin. ­Projektissa riitti haastetta ja ­paikallisessa ­sairaalassa pääsi ­tutustumaan eksoottisiin sairauksiin. Kolmen viikon kuluttua alkoivat omat oireet, kertoo LK Antti Kontturi. Jutun lopussa hyödyllistä tietoa matkavakuutuksista.

  Kommentit ‐ 25.5.2013

 • Lääketieteen tabuista on hyvä keskustella

  Kuoleman nopeuttaminen on tabu. Tällaisten tabujen hälventämiseksi olisi hyvä selvittää, mitä vastaavissa tilanteissa nyt tehdään. Lisäisikö toiminnan läpinäkyvämmäksi tekeminen potilasturvallisuutta?

  Kommentit ‐ 21.5.2013

 • Alkoholi ja nuoret aivot

  Nuoruusiässä aivot ovat erityisen herkkiä alkoholin aiheuttamille vaurioille. Humalahakuinen juominen vaurioittaa laaja-alaisesti aivojen valkoisen aineen radastoja. Muisti ja oppimiskyky voivat heikentyä pysyvästi.

  Kommentit ‐ 16.5.2013