Terveystestit

RIIPPUVUUSTESTEJÄ

Riippuvuus eli addiktio voi syntyä jonkin aineen käytöstä. Ihminen voi tulla riippuvaiseksi myös jonkin toiminnan harjoittamisesta. Riippuvuus ilmenee usein tiettyjen tunnetilojen toistumisena ja tiettyjen toimintojen pakonomaisena toistamisena. Riippuvuus voi olla haitallista tai haitatonta, henkistä tai ruumiillista.

TERVEYSTESTEJÄ

Näiden testien avulla voit arvioida terveyttäsi ja hyvinvointiasi.

SOVINKO LUOVUTTAJAKSI?

Selvitä tämän testin avulla, sovitko sinä verenluovuttajaksi tai veren kantasolujen luovuttajaksi. Testin tietoja ei talleteta, eivätkä vastaukset tallennu selaimeen.