Liikuntaohjeet 35 sairaudelle Potilaan Lääkärilehdessä

Liikunta suojaa terveyttä ja auttaa moneen vaivaan. Lääkärien käyttöön laadittu Liikuntaa lääkkeeksi -palvelu on nyt kaikkien käytettävissä.

Liikunta on terveellistä, mutta kynnys sen aloittamiseen on monelle korkea ja kasvaa iän ja terveyden heikkenemisen myötä.

– Yksi aloittamisen esteistä on epävarmuus sopivasta liikunnasta, sanoo ohjeet laatinut emeritusprofessori, kliinisen fysiologian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Ilkka Vuori. Liikuntaa lääkkeeksi -palvelun tavoitteena on poistaa tätä epävarmuutta ja helpottaa liikunnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Palvelun ohjeet perustuvat kattavaan, luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen näyttöön liikunnan yhteyksistä ja vaikutuksista 35 eri sairauteen. Ne vastaavat uusimpia kansainvälisiä ja kotimaisia suosituksia.

Ohjeissa on esitetty myös kyseiseen sairauteen liittyvät liikunnan mahdolliset vaarat ja tarpeelliset toimenpiteet haittojen välttämiseksi.

– Liikuntaohjeet ovat suuntaa antavia. Niiden käytössä on syytä ottaa huomioon jokaisen liikkujan omat rajoitukset ja mahdollisuudet. Tarvittaessa on syytä kysyä lääkärin kantaa ja neuvoja, korostaa Ilkka Vuori.

Alun perin lääkäreille tehty palvelu löytyy nyt kaikille avoimena Potilaan Lääkärilehden Palvelutorilta.

Kuva: Pixmac