Toimitus

Potilaan Lääkärilehti (PLL) on Suomen Lääkärilehden sähköinen kanava suurelle yleisölle. PLL tarjoaa lukijoilleen ja julkiseen keskusteluun ajankohtaista, tieteelliseen tutkimukseen nojaavaa tietoa terveyttä, sairautta ja terveydenhuoltoa koskevista aiheista.

PLL julkaisee valikoiden Lääkärilehden aineistoa – kuten uutisia, tieteellisiä artikkeleita ja mielipidekirjoituksia – sekä tarjoaa yhteistyökumppaneiden avulla yhteydet monipuoliseen, aihepiirinsä asiantuntijoiden tuottamaan aineistoon.

PLL nojaa aineistossaan lääketieteen tuoreimpaan tutkimustietoon. PLL käyttää asiantuntijoiden kieltä eikä popularisoi tiedettä.

PLL ei tarjoa keinoja sairauden diagnosointiin, neuvontaa tai interaktiivisia lääkäripalveluja.

Toimitus
Mäkelänkatu 2
00500 Helsinki
toimitus@potilaanlaakarilehti.fi

Julkaisija
Suomen Lääkäriliitto ry

Kustantaja
Lääkärikompassi Oy

Päätoimittaja
Pekka Nykänen
pekka.nykanen@laakarilehti.fi

Mediatiedot ja myynti
laakarikompassi@laakariliitto.fi
09 393091

http://neula.laakarikompassi.fi/potilaan-laakarilehti/

ISSN 2323-9476