Bentsodiatsepiinien käyttö on yhteydessä Alzheimer-riskiin

Riskilisä oli sama riippumatta siitä, olivatko lääkkeet lyhyt- vai pitkävaikutteisia.

Bentsodiatsepiinien käyttö on yhteydessä Alzheimer-riskiin Kuva 1 / 1

Uni- ja rauhoittavina lääkkeinä käytettyjen bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö lisää hieman Alzheimerin taudin riskiä, ilmeni tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa.

Riskilisä oli samaa suuruusluokkaa bentsodiatsepiineillä ja muilla niiden kaltaisilla lääkkeillä. Riskilisä oli myös sama riippumatta siitä, olivatko lääkkeet lyhyt- vai pitkävaikutteisia. Tulokset julkaistiin Acta Psychiatrica Scandinavica -lehdessä.

Vaikka Alzheimerin taudin riski kohosi vain vähän, tutkijoiden mukaan bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden määräämisen kynnys pitäisi olla korkea näihin lääkkeisiin liittyvien muiden haittojen kuten kaatumisriskin kohoamisen vuoksi.

Lääkkeiden unta antava vaikutus häviää viikkojen tai kuukausien käytön myötä, haittavaikutukset sen sijaan säilyvät pidemmässäkin käytössä.

Tutkijat käyttivät MEDALZ-rekisteriaineistoa, joka koostui Suomessa vuosina 2005-2011 Alzheimerin tautiin sairastuneista kotona asuvista henkilöistä (70 719 henkilöä) ja verrokeista, joilla ei ollut Alzheimerin tautia.

Lääkkeiden käyttötiedot ovat Reseptirekisteristä vuodesta 1995 lähtien.

Teksti: Minna Pihlava

Kuva: Fotolia

Oletko jo lukenut nämä?