Diabeetikoilla normaalia enemmän enteroviruksia

Virusten määrä viittaa jatkuvaan matala-asteiseen infektioon, kertoo väitöstutkimus.

Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa havaittiin ensimmäistä kertaa, että enteroviruksia löytyy useista diabeetikoiden kudoksista useammin kuin terveiltä verrokeilta.

Enteroviruksen proteiinia löytyi tyypin 1 diabeetikoiden haimasta ja ohutsuolesta tilastollisesti merkitsevästi useammin kuin verrokeilta. Myös pernassa ja haiman imusolmukkeissa havaittiin viruksen proteiinia. Virus todettiin haimassa 70 prosentilla diabeetikoista. Kudosnäytteistä löytyi myös viruksen genomia.

Viruksen määrä oli pieni, mikä viittaa jatkuvaan matala-asteiseen infektioon. Enterovirus on yksi yleisimpiä ihmisille infektioita aiheuttavista viruksista. Suurin osa niiden aiheuttamista infektiosta on oireettomia tai lähes oireettomia. Enterovirukset lisääntyvät lähinnä suolistossa ja tarttuvat ihmisestä toiseen.

Väitöskirjatutkimuksesta saadut tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten havaintoja enterovirusten ja tyypin 1 diabeteksen välisestä yhteydestä.

– Jatkotutkimuksissa on tärkeää selvittää, heijastaako enterovirusten ja diabeteksen välinen yhteys näiden virusten roolia taudin synnyssä. Jos tämänkaltainen syy-yhteys varmistuu, se avaa mahdollisuuden tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseen rokotteella tai viruslääkkeillä, toteaa tutkimuksen tekijä Jutta Laiho tiedotteen mukaan.

Tyypin 1 diabetes on yleistynyt viime vuosikymmeninä erityisesti teollisuusmaissa, eikä siihen ole parannuskeinoa tai ehkäisevää hoitoa. Suomessa tautia sairastaa noin 50 000 henkilöä.

Taudin synnyn määrittelee geneettinen alttius, mutta lisäksi tarvitaan yhden tai useamman ympäristötekijän vaikutus. Enterovirukset ovat tämän hetken tiedon mukaan yksi vahva kandidaatti taudin syntyyn vaikuttaviksi ympäristötekijöiksi.

FM Jutta Laihon virologian alaan kuuluva väitöskirja Molecular detection of enteroviruses in cell and tissue samples – implications in type 1 diabetes tarkastetaan Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 29. maaliskuuta.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 19.3.2018.