Jopa 14 prosenttia nuorista työikäisistä kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta

Neljännes vastaajista ei usko jaksavansa työssä eläkeikään asti.

Työikäisistä suomalaisista noin joka kymmenes kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta, selviää THL:n FinSote 2018 -tutkimuksen tuloksista. Yleisintä kuormittuneisuus oli nuorten työikäisten, 20–54-vuotiaiden ikäryhmässä: 14 prosenttia vastaajista. 55–74-vuotiaiden ikäryhmässä vastaava luku oli kahdeksan prosenttia.

Nuoret naiset kokivat kuormittuneisuutta hieman enemmän kuin miehet.

THL:n mukaan tulos viittaa siihen, että osalla vastaajista on taustalla mieliala- tai ahdistuneisuushäiriö tai jokin muu mielenterveyshäiriö, joka heikentää työkykyä.

– Työikäisten kuormitukseen ja psyykkiseen oireluun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa, sanoo THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari tiedotteessa.

Neljännes ei jaksa eläkeikään asti

Noin joka neljäs aikuinen ei usko jaksavansa työskennellä eläkeikään asti. Huonoiten meni alimman koulutusryhmän työntekijöillä, joista 33 prosenttia uskoi, että terveys pettää ennen eläkettä. Korkeakoulutetuista työntekijöistä näin arveli 14 prosenttia.

Koetussa työkyvyssä oli merkittäviä eroja kuntien välillä: parhaaksi työkykynsä kokivat Kauniaisissa, Espoossa ja Helsingissä asuvat, kun taas huonoimmaksi Rovaniemellä ja Hyvinkäällä. THL:n mukaan eroja voi selittää erilainen elinkeinorakenne tai työkykyä ylläpitävien palvelujen saatavuus.

Nyt julkaistut tulokset ovat 13 kunnasta: Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista, Turusta, Lahdesta, Kotkasta, Rovaniemeltä, Jyväskylästä, Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta. Tulokset esitetään väestöä edustavina osuuksina.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 4.6.2019.