Ketamiinista kenties apua huumevieroitukseen

Epäselvää on, onko ketamiini turvallinen huumeriippuvaisille.

Ketamiinista kenties apua huumevieroitukseen Kuva 1 / 1

Newyorkilainen tutkimusryhmä selvitti, tehostaako ketamiini tietoisuusterapian tehoa kokaiinivieroituksessa. Yli 50 kokaiiniriippuvaista keski-ikäistä potilasta satunnaistettiin saamaan vieroituksen toisena hoitopäivänä joko kerta-annoksen raseemista ketamiinia tai aktiivilumeena midatsolaamia. Potilaat osallistuivat viiden viikon ajan tietoisuusterapiaan, aluksi neljään istuntoon päivässä ja jatkossa kahteen istuntoon viikossa.

Ketamiinia saaneista potilaista 58 prosenttia keskeytti tutkimuksen tai aloitti kokaiinin käytön uudelleen, midatsolaamiryhmästä 93 prosenttia. Ketamiinia saaneiden relapsi­riski oli 53 prosenttia pienempi. Kuuden kuukauden seurannassa 44 prosenttia ketamiinia saaneista oli edelleen erossa kokaiinista, midatsolaamia saaneista ei kukaan. Ketamiini vähensi VAS-asteikolla mitattua kokaiininhimoa 58 prosenttia enemmän kuin midatsolaami.

Lupaavat tulokset herättävät myös kysymyksiä. Ketamiinia käytetään etenkin Aasiassa yleisesti huumeena, joten onko se turvallinen huumeriippuvaisille? Perustuuko ketamiinin teho vieroituksessa psyykkisiä ja fyysisiä vieroitusoireita lievittävään vaikutukseen vai tehostaako se tietoisuustera­pian omaksumista lisäämällä aivojen muovautuvuutta?

Ketamiini on aiemmin eläinkokeissa vähentänyt kokaiinin itseannostelua, ja pienissä avoimissa tutkimuksissa lievittänyt kokaiiniriippuvaisten ihmisten kokaiininhimoa.

Kokaiiniriippuvuus on Suomessa harvinainen, mutta täällä olisi hyödyllistä tutkia, paranisivatko amfetamiini- ja opioidiriippuvuuden vieroitushoidon huonot tulokset yksittäisen ketamiini-infuusion avulla.

Lähde: Dakwar E, Nunes EV, Hart CL ym. A single ketamine infusion combined with mindfulness-based behavioral modification to treat cocaine dependence: a randomized clinical trial. Am J Psychiatry, verkossa ensin 24.9.2019. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.18101123

Kirjoittaja
Tero Taiminen

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 43/2019.

Oletko jo lukenut nämä?