Kevytkin liikunta hidastaa aivojen vanhenemismuutoksia

Jokainen tunnin lisäys kevyttä liikuntaa vastasi 1,1 vuotta hitaampaa aivojen ikääntymistä.

Kevytkin liikunta  hidastaa aivojen vanhenemismuutoksia Kuva 1 / 1

Säännöllinen liikunta vähentää dementiariskiä, mutta suosituksen mukaiset 150 minuuttia reipasta viikoittaista liikuntaa jäävät valtaosalta ikäihmisistä saavuttamatta. Vähäinenkin fyysinen aktiivisuus näyttää kuitenkin hidastavan vanhenemiseen liittyvää aivojen tilavuuden pienenemistä.

Poikittaistutkimukseen osallistui 2 354 henkilöä, keski-ikä oli 53 vuotta ja 54 prosenttia oli naisia. Kohortista tutkittiin päivittäisen askelmäärän ja liikunnan kokonaisannoksen yhteyttä aivojen tilavuuteen. Fyysistä aktiivisuutta mitattiin lantiolla kannettavalla kiihtyvyys­anturilla ja aivot kuvattiin magneetti­kuvauksella.

Tutkittavista 47 prosenttia saavutti suosituksen mukaisen liikuntamäärän. Heillä oli vähemmän verenpainetautia, diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksia. Jokainen tunnin lisäys kevyttä liikuntaa vastasi 1,1 vuotta hitaampaa aivojen ikääntymistä. Myös tutkittavilla, jotka eivät yltäneet liikuntasuosituksiin, tunnin lisäys kevyttä liikuntaa ja vähintään 7 500 askelta päivittäin olivat yhteydessä suurempaan aivojen tilavuuteen, joka vastasi 1,4–2,2 vuotta hitaampaa aivojen ikääntymistä.

Aivojen kokonaisvolyymi pienenee 0,2 prosenttia vuosittain 60 ikävuoden jälkeen. ­Kevyttäkin liikuntaa lisäämällä voi hidastaa aivojen vanhenemismuutoksia, vaikkei suosituksen mukainen tavoite täyttyisikään. Samalla myös liikkumattomuuden haitat väistämättä vähenevät.

Lähde: Spartano NL, Davis-Plourde KL, Himali JJ ym. Association of accelerometer-measured light-intensity physical activity with brain volume: The Framingham Heart Study. JAMA Netw Open 2019;2(4):e192745.

Kirjoittaja
Nina Kaseva

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 32/2019.

Oletko jo lukenut nämä?