Kevytkin liikunta hidastaa aivojen vanhenemismuutoksia

Jokainen tunnin lisäys kevyttä liikuntaa vastasi 1,1 vuotta hitaampaa aivojen ikääntymistä.

Säännöllinen liikunta vähentää dementiariskiä, mutta suosituksen mukaiset 150 minuuttia reipasta viikoittaista liikuntaa jäävät valtaosalta ikäihmisistä saavuttamatta. Vähäinenkin fyysinen aktiivisuus näyttää kuitenkin hidastavan vanhenemiseen liittyvää aivojen tilavuuden pienenemistä.

Poikittaistutkimukseen osallistui 2 354 henkilöä, keski-ikä oli 53 vuotta ja 54 prosenttia oli naisia. Kohortista tutkittiin päivittäisen askelmäärän ja liikunnan kokonaisannoksen yhteyttä aivojen tilavuuteen. Fyysistä aktiivisuutta mitattiin lantiolla kannettavalla kiihtyvyys­anturilla ja aivot kuvattiin magneetti­kuvauksella.

Tutkittavista 47 prosenttia saavutti suosituksen mukaisen liikuntamäärän. Heillä oli vähemmän verenpainetautia, diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksia. Jokainen tunnin lisäys kevyttä liikuntaa vastasi 1,1 vuotta hitaampaa aivojen ikääntymistä. Myös tutkittavilla, jotka eivät yltäneet liikuntasuosituksiin, tunnin lisäys kevyttä liikuntaa ja vähintään 7 500 askelta päivittäin olivat yhteydessä suurempaan aivojen tilavuuteen, joka vastasi 1,4–2,2 vuotta hitaampaa aivojen ikääntymistä.

Aivojen kokonaisvolyymi pienenee 0,2 prosenttia vuosittain 60 ikävuoden jälkeen. ­Kevyttäkin liikuntaa lisäämällä voi hidastaa aivojen vanhenemismuutoksia, vaikkei suosituksen mukainen tavoite täyttyisikään. Samalla myös liikkumattomuuden haitat väistämättä vähenevät.

Lähde: Spartano NL, Davis-Plourde KL, Himali JJ ym. Association of accelerometer-measured light-intensity physical activity with brain volume: The Framingham Heart Study. JAMA Netw Open 2019;2(4):e192745.

Kirjoittaja
Nina Kaseva

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 32/2019.