Kroonisten tukosten pallolaajennus parantaa elämänlaatua

Pallolaajennus vähensi vuoden ­seurannassa merkittävästi muun muassa angina pectoris -oireita.

Pallolaajennusvälineet ovat kehittyneet nopeasti ja nykytekniikoilla pystytään usein avaamaan pitkiäkin kroonisia sepelvaltimotukoksia varsin pienillä toimenpideriskeillä. Tukosten avaamisen ennustehyödystä ei ole vielä tutkimus­tietoa, mutta nyt uusi satunnaistettu tutkimus osoittaa, että hoidolla voidaan parantaa potilaiden elämänlaatua ja vähentää rintakipuoireita.

EUROCTO-tutkijat satunnaistivat 396 vakaata sepelvaltimotautia sairastavaa potilasta joko kroonisen totaalitukoksen pallolaajennukseen tai optimaaliseen lääkehoitoon. Noin puolella potilaista oli monisuonitauti, jolloin muut sepelvaltimo­ahtaumat hoidettiin ennen satunnaistamista. Tukosta ei pystytty avaamaan 13,4 %:lla potilaista ja 7,3 %:lle lääke­hoitoon satunnaistetuista potilaista tehtiin seurannan aikana tukoksen avaus vaikeiden oireiden takia.

Pallolaajennus vähensi vuoden ­seurannassa merkittävästi angina pectoris -oireita ja paransi elämänlaatua sekä suorituskykyä pelkkään lääkehoitoon verrattuna. Pallolaajennustoimenpiteisiin ei liittynyt sydäninfarkteja tai kuolleisuutta, eikä pallolaajennus vähentänyt sydäntapahtumia vuoden seurannassa.

Näyttää siltä, että kroonisten totaali­tukosten avaaminen pallolaajennuksella on yhä useammin hyvä hoitovaihtoehto potilaille, joiden rintakipuoireisto ei ole hallittavissa lääkehoidolla mutta toisaalta taudin laaja-alaisuus ei puolla ohitusleikkausta.

Werner GS, Martin-Yuste V, Hildick-Smith ym. A randomized multicentre trial to compare revascularization with optimal medical therapy for the treatment of chronic total coronary occlusions. Eur Heart J 2018;39:2484–93.

Teksti: Juhani Airaksinen

Kuva: Fotolia