Maltillinen aerobinen liikunta nopeuttaa nuoren urheilijan toipumista aivotärähdyksestä

Alle puoli tuntia kestävä aerobinen harjoitus päivittäin nopeutti toipumista.

Maltillinen aerobinen  liikunta nopeuttaa nuoren urheilijan toipumista aivotärähdyksestä Kuva 1 / 1

Matalatehoinen aerobinen liikunta nopeuttaa nuoren urheilijan toipumista urheilutapaturmassa saadun aivotärähdyksen jälkeen ja saattaa vähentää pitkittyneen oireilun riskiä. Prospektiivisessa satunnaistetussa tutkimuksessa harjoittelu aloitettiin aikaisintaan 48 tunnin kuluttua vammasta eikä haitta­vaikutuksia ilmennyt.

Tutkittavat olivat 13–18-vuotiaita, joilla urheilulääkäri oli todennut aivotärähdyksen. Keskimäärin viiden vuorokauden kuluessa diagnoosista osallistujat jaettiin matalatehoisen aerobisen harjoittelun ryhmään ja venyttelyohjeet saaneeseen vertailuryhmään. Kaikille tutkittaville tehtiin kliininen rasituskoe juoksumatolla suorituskyvyn määrittämistä varten.

Harjoitteluryhmän nuoret ohjattiin suorittamaan noin 20 minuuttia kestävä aerobinen harjoitus päivittäin juoksumatolla tai kuntopyörällä, omalla yksi­löllisellä tavoitesykkeellään. Vaihtoehtoisesti he saattoivat kävellä tai hölkätä. Verrokkiryhmä suoritti venyttelyt päivittäin. Kaikki tutkittavat pitivät oirepäiväkirjaa ja käyttivät sykemittaria seurannassa.

Harjoitteluryhmään kuuluneet nuoret urheilijat toipuivat keskimäärin alle kahdessa viikossa, 13 vuorokauden kuluessa, kun venyttelyryhmässä toipuminen kesti neljä vuorokautta pidempään. Normaa­liksi katsottiin toipuminen kuukauden kuluessa. Viivästyneen toipumisen yleisyydessä ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Lepoa pidetään edelleen tärkeänä merkittävän aivotärähdyksen jälkeen. Kolmasosa lapsista ja nuorista kärsii aivotärähdykseen liittyvistä oireista yli kuukauden. Rankka liikunta voi pahentaa oireilua ja viivästyttää paluuta liikunnalliseen arkeen. Havainto matalatehoisen, lyhytkestoisen liikunnan toipumista edistävästä vaikutuksista on merkittävä. Toki edelleen tulee minimoida uusintavammoihin liittyvät riskit, kun nuoria urheilijoita päästetään takaisin kentälle.

Lähde: Leddy JJ, Haider MN, Ellis MJ ym. Early subthreshold aerobic exercise for sport-related concussion: A randomized clinical trial. JAMA Pediatr, verkossa ensin 4.2.2019. doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.4397

Kirjoittaja
Nina Kaseva

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 21.3.2019.

Oletko jo lukenut nämä?