Potilaan ja lääkärin sujuvaa vuoropuhelua

Tietokirjailija Satu Salonen ja neurologi Markus Färkkilä ovat yhdessä kirjoittaneet teoksen, jossa potilas ja lääkäri käyvät saumatonta ja taitavaa vuoropuhelua. Käsitellyksi tulevat niin lääkärin suuttuminen, lääkärilumo, lumelääkkeet, kirjausvirheet, lääkärin auktoriteettiaseman muutos kuin potilaan uskon menetys.

Kuin jatkumona potilaan näkökulmaa painottavalle Sairasta!-kirjalle ovat tietokirjailija Satu Salonen ja neurologi Markus Färkkilä yhdessä kirjoittaneet teoksen, jossa potilas ja lääkäri käyvät saumatonta ja taitavaa vuoropuhelua. Osapuolet hahmottavat toistensa aikeet, tarpeet ja tarkoitukset – ei vain puolesta sanasta ja yhteisestä kielestä, vaan myös aidosta yhteisestä ymmärryksestä. Toimivan vuorovaikutuksen peruspilarit nousevat esiin niin rivien välistä kuin suorasukaisina kannanottoina ja kommentteina sekä terävinä analyyseinä erilaisista potilas- ja lääkärityypeistä ja kohtaamisen muista elementeistä.

Reviiriajattelua ja lääkärin etääntymistä potilaasta lisää kirjoittajien mukaan lääketieteellisten tutkimusmenetelmien koneistumiseen liittyvä lääkärin ja potilaan kosketuspinnan oheneminen. Kirjassa kuvataan myös lääkärin turhauttavaa roolia potilaiden erilaisten, lääketieteen ulkopuolistenkin etuuksien valvojana. Palveluntuottajatahoja ar­vioidaan monesta näkökulmasta, joskin kirjoittajien käsitys julkisen perusterveydenhuollon tilasta näyttäytyy mielestäni osin hieman ohuena ja toisenlaisenakin kuin itse sen koen perusterveydenhuollossa pitkään työskennelleenä lääkärinä.

Kirjoittajat palaavat toistuvasti keskeiseen teemaansa, vuorovaikutustaitojen tärkeyteen muuttaen lähestymiskulmaansa tilanteen mukaan. Minä-muotoisuus korostaa todentuntuisuutta ja varsinkin Salosen kieli ja tyyli ovat mukaansatempaavia. Kirjoittajuus vaihtuu henkilöltä toiselle sujuvasti. Lukijan pitää väliin ihan palata tarkistamaan, kumpi nyt puhui vai olivatko he äänessä yhtä aikaa, niin kuin harmillisen usein käy todellisissakin vastaanottotilanteissa. Käsitellyksi tulevat niin lääkärin suuttuminen, lääkärilumo, lumelääkkeet, kirjausvirheet, lääkärin auktoriteettiaseman muutos kuin potilaan uskon menetys.

Kirja on helppolukuinen ja etenkin käytännön ohjeet ihmisen lukutavasta, lääkärin puhetavasta, puheen tauotuksesta ja kuuntelemisesta sopivat kenen tahansa ihmisten kanssa työskentelevän vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen. Sekä ”Sairasta!” että tämä teos istuisivat näppärästi myös lääkärien peruskoulutuksen lähdemate­riaaliksi.

Sähköisesti valveutunut potilas, ns. hyvä ja paha tieto sekä lääketieteellisen tiedon omistus johtavat lopulta loogiseen päätelmään, että potilaan ja lääkärin yhteistyö vaatii sekä yhteisten tietotyökalujen entistä parempaa käyttöä että lääkärin puolitiehen vastaantuloa. Siinä meillä kaikilla onkin oppimista ja tekemistä jos jonkinlaisten nettitietolähteiden ollessa kenen tahansa ulottuvilla.

Sairaan hyvä lääkäri. Satu Salonen ja Markus Färkkilä. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2012. ISBN 9789516564213. Sivuja 185. Hinta 23 e.

Liisa Hiltunen

Julkaistu Lääkärilehdessä 3/13.