Psyykenlääkkeiden päällekkäiskäyttö yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla

Jopa puolet Alzheimerin tautia sairastavista käyttää jotain psyykenlääkettä, lähes joka viides useampaa yhtä aikaa.

Alzheimerin tautia sairastavat käyttävät psyykenlääkkeitä yleisemmin kuin vertailuhenkilöt. Neljä vuotta diagnoosin jälkeen psyykenlääkkeiden käyttö on noin kolme kertaa yleisempää Alzheimerin tautia sairastavilla kuin vertailuhenkilöillä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvisi, että psyykenlääkkeiden käyttö on yleisempää jo viisi vuotta ennen diagnoosia. Ero kasvaa entisestään Alzheimerin taudin diagnoosin aikoihin.

Psykoosilääkkeitä Alzheimerin tautia sairastavat käyttävät lähes kahdeksan kertaa useammin kuin tautia sairastamattomat. Unilääkkeiden ja rauhoittavien käytössä eroa ei tutkimuksen mukaan ole.

Neljän vuoden kuluttua diagnoosista noin joka viides Alzheimerin tautia sairastava käyttää vähintään kahta psyykenlääkettä samanaikaisesti. Yleisin yhdistelmä on masennuslääke ja lisäksi joko psykoosilääke tai bentsodiatsepiini (tai sen kaltainen lääke).

Suomalaisen hoitosuosituksen mukaan Alzheimerin taudin hoidossa käytetään aina dementialääkkeitä, ellei niiden käytölle ole vasta-aiheita. Ensisijaiseksi lääkkeeksi suositellaan AKE-lääkkeitä eli asetyylikoliiniesteraasin estäjiä. Toissijaisena lääkkeenä käytetään memantiinia potilaille, joille AKE-hoito ei käy. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan AKE-lääkkeiden käyttö vähentää usean psyykenlääkkeen yhteiskäytön todennäköisyyttä, kun taas memantiinin käyttö lisää sitä.

Tutkijat toteavat, että psyykenlääkkeiden käytön yleisyys ja erityisesti monen psyykenlääkkeen yhtäaikainen käyttö on huolestuttavaa, sillä jo yksittäisen psyykenlääkkeen käyttöön liittyy vakavien haittavaikutusten ja -tapahtumien riski.

Tutkimus julkaistiin European Neuropsychopharmacology -lehdessä.

kuva: Fotolia