Pullo viiniä viikossa vastaa naisen syöpäriskinä kymmentä tupakkaa

Alkoholin aiheuttama syöpäriski tunnetaan tupakointia heikommin.

Tupakoinnin aiheuttama syöpäriski on tullut hyvin tunnetuksi. Sen sijaan alkoholin aiheuttaman syövän vaaran suuri yleisö tuntee paljon heikommin. Havainnollistaakseen alkoholin ja tupakoinnin haitallisuutta brittitutkijat selvittivät, montaako tupakkaa vastaa pullo viiniä viikossa syöpäriskin kannalta.

Analyysi perustui laajoihin havainnoiviin tutkimuksiin, joissa tutkittavien tupakointi ja alkoholinkäyttö tunnettiin tarkasti. Lähtökohtana ajateltiin henkilöä, joka ei tupakoi eikä käytä alkoholia. Tutkijat arvioivat, miten paljon pullo viiniä lisäisi tällaisen henkilön elinikäistä syöpäriskiä ja montako viikoittaista tupakkaa aiheuttaisi samanlaisen riskin.

Pullo viiniä viikossa lisäsi tupakoimattoman miehen elinikäistä syöpäriskiä yhden prosentin verran ja naisen 1,4 prosenttia. Samanlainen riskin lisäys syntyisi miehillä viidestä ja naisilla kymmenestä viikoittaisesta tupakasta. Naisten riskin suurempi kasvu liittyy siihen, että kohtuullinenkin alkoholinkäyttö lisää naisten rintasyöpäriskiä 0,8 prosenttia.

Vaikka analyysiin sisältyy virhe­mahdollisuuksia, tupakoinnin ja alko­holin aiheuttaman syöpäriskin rinnastaminen saattaa auttaa havainnollistamaan potilaalle alkoholinkäyttöön liittyvää syövän vaaraa. Tupakointiin arvioidaan menehtyvän maailmassa seitsemän miljoonaa ihmistä vuosittain ja alkoholinkäyttöön 3,3 miljoonaa.

Lähde: Hydes T, Burton R, Inskip H ym. A comparison of gender-linked population cancer risks between alcohol and tobacco: how many cigarettes are there in a bottle of wine? BMC Public Health 2019;19:316. doi: 10.1186/s12889-019-6576-9

Kirjoittaja
Helena Liira

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 20/2019.