Statiinihoito hyödyttää myös iäkkäitä sydänpotilaita

Tulokset vahvistavat sen, että ­statiinihoito kuuluu jokaisen iäkkään sepelvaltimotautipotilaan hoitosuosi­tukseen.

Statiinihoito on valtimonkovettumis­taudin hoidon kulmakivi, mutta ­suhtautuminen ikäihmisten hoitoon on ollut vaihtelevaa. Uusi laaja analyysi vahvistaa, että statiinihoito on ­hyödyllinen myös iäkkäille sydän­potilaille.

Tulokset vahvistavat sen, että ­statiinihoito kuuluu jokaisen iäkkään sepelvaltimotautipotilaan hoitosuosi­tukseen.

Meta-analyysiin kerättiin potilas­kohtaiset tiedot 28 laajasta satunnais­tetusta tutkimuksesta, joissa verrattiin statiinihoitoa lumelääkkeeseen tai pieniannoksiseen statiiniin. Tutkimuksiin osallistui yli 185 000 henkilöä, joista lähes 15 000 oli yli 75-vuotiaita. Seuranta-aika oli keskimäärin 4,9 vuotta.

Statiinihoito vähensi sepelvaltimo­tautitapahtumien ilmaantumista 24 prosenttia jokaista LDL-kolesterolin 1 mmol:n/l laskua kohti. Statiinin myönteinen vaikutus sydäntapahtumiin ja revasku­larisaatioihin pysyi samanlaisena myös yli 75-vuotiailla sydänpotilailla, mutta primaaripreventiossa hyöty väheni merkittävästi iäkkäillä henkilöillä. Statiinilla ei ollut vaikutusta syöpä­sairastavuuteen tai muuhun kuollei­suuteen.

Lähde: Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019;393:407–15.

Kirjoittaja:

Juhani Airaksinen

toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 21.3.2019.