Vanhusten vajaaravitsemuksen seuraukset ovat vakavia

Sairauksista toipuminen pitkittyy ja toimintakyky heikkenee.

Vajaaravitsemuksen ja sen riskinkin on todettu lisäävän vanhusten kuolemanvaaraa. Se heikentää myös elämänlaatua olennaisesti, kirjoittavat Maria Nuotio ym. Lääkärilehdessä (20(2019).

Vajaaravitsemuksen seurauksena sairauksista ja vammoista toipuminen pitkittyy, sairaalahoitojaksot pitenevät ja komplikaatioiden, lihasten surkastumisen, tulehdusten ja makuuhaavojen riski lisääntyy. Uusintakäyntejä päivystyksessä tarvitaan enemmän. Kotona asuvilla vanhuksilla kaatumisriski lisääntyy ja toimintakyky heikkenee. Tällöin avun ja ympärivuorokautisen hoidon tarve lisääntyy.

Vajaaravitsemuksen esiintyvyys on pienin kotona itsenäisesti asuvilla vanhuksilla. Eniten vajaaravitsemusta esiintyi palvelutaloissa ja pitkäaikaishoidossa olevilla vanhuksilla: suomalaisissa tutkimuksissa vajaaravitsemuksen tai sen riskin esiintyvyys vaihteli välillä 63–86 prosenttia. Sairaala- ja kotihoitopotilailla esiintyvyys oli samaa luokkaa.

Vanhuksilla riittämättömään syömiseen voivat johtaa muun muassa huonontunut toimintakyky, haju- ja makuaistin heikkeneminen, hampaattomuus ja suun kivulias tulehtuminen esimerkiksi lääkkeiden aiheuttaman kuivumisen vuoksi mutta myös sosiaaliset syyt, kuten yksinäisyys ja heikko taloudellinen tilanne. Huono ruokahalu voi johtua masennuksesta, ruoansulatuskanavan motiliteetin hidastumisesta ja ummetuksesta. Myös isot vammat ja monet krooniset sairaudet altistavat vajaaravitsemukselle.

Muistisairaus lisää vajaaravitsemuksen riskiä ja laihtuminen on yksi Alzheimerin taudin ensioireista. Syöminen tai ruoan hankkiminen saattaa yksinkertaisesti unohtua, mutta lisäksi ruoan hienontaminen ja nieleminen hidastuvat. Omaishoitajia ja kotihoidon henkilöstöä on tärkeää ohjata huolehtimaan muistisairaan ravitsemuksesta.

Ravitsemustilan tulee kuulua osana vanhuksen terveydentilan arviointiin ja painoa on seurattava säännöllisesti. Vanhusten vajaaravitsemusta voidaan ehkäistä turvaamalla riittävä energian ja proteiinien saanti ensisijaisesti ruokavaliossa, mutta tarvittaessa täydennysravintovalmisteilla. Laihduttamista ei suositella 70 vuotta täyttäneille – ylipaino näyttää jopa suojaavan erityisesti hyvin iäkkäitä.

Lähde: Nuotio M, Hartikainen S, Nykänen I. Vanhuksen vajaaravitsemuksen arviointi, ehkäisy ja hoito. Suom Lääkäril 2019;74:1268–72.

Kirjoittaja
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 16.5.2019.