Avainsana Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaankin opetettavien taitojen oppimisen vaikeutta, kuten lukemis-, kirjoittamis- ja laskemiskyvyn häiriöitä. Oppimisvaikeus todetaan noin 5-20 %:lla suomalaisista, mutta sen yleisyys vaihtelee eri tutkimuksissa. Oppimisvaikeuksien merkitys on lisääntynyt yhteiskunnallisten muutosten myötä. Niillä ajatellaan olevan suuri merkitys nuorten syrjäytymiskehityksessä, koska ne huonontavat oppimistuloksia ja lisäävät koulunkäynnin keskeytymisen riskiä.