Alkoholipolitiikassa on palattava taaksepäin

Alkoholinkäytöstä aiheutuneiden haittojen vähentäminen on ­osoittautunut vaikeaksi. Yksi keino kuitenkin on kokeilematta. Nyt olisi peruttava kaikki ne alkoholin kulutusta lisänneet toimenpiteet, joita 1960-luvun lopulta lähtien on tehty.

Alkoholipolitiikan tehtävä on pitää alkoholinkäytön aiheuttamat haitat mahdollisimman ­vähäisinä. Keskustelussa eniten sijaa saavan näkemyksen mukaan alkoholinkäytön aiheuttamat terveyshaitat ovat vain suurkuluttajien ongelma ja kohtuullinen alkoholinkäyttö edistää terveyttä.

Sekä terveydenhuollon että alkoholiteollisuuden ja kaupan edustajat neuvovat, miten alkoholin aiheuttamia haittoja tulisi vähentää. Kaksi jälkimmäistä tähdentävät, että pitää pyrkiä kohtuulliseen käyttöön ja kunkin on itse kannettava vastuu alkoholinkäytöstään. Haitat nähdään mieluiten vain suurkuluttajien ongelmana.

Ei tarvitse olla kovinkaan vainoharhainen, jos alkaa epäillä, että kohtuukäytön pitämisellä terveyttä edistävänä tapana on tietty tarkoitus: kokonaiskulutuksen lisääminen tai sen pitäminen vähintään entisellä tasolla. Alkoholituotteiden valmistajat ja myyjät ovat samantapainen vahva ja painostuskykyinen eturyhmä kuin tupakka­teollisuus oli aikanaan, ja nämä toimijat tekevät kaikkensa, jotta alkoholin kokonaiskulutus ei laskisi.

Suo siellä vetelä täällä

Alkoholinkäyttöön on tavalla tai toisella yhteydessä yli 200 eri sairautta. On laskettu, että 3,8 % kaikista kuolemista ja 4,6 % kaikista menetetyistä elinpäivistä johtuu alkoholista.

Kulutuksen lisääntyessä sairastavuus ja kuolevuus alkoholimaksakirroosiin lisääntyvät. Vahva näyttö tästä saatiin Suomessa, kun alkoholiveroa alennettiin vuonna 2004. Naisten kuolleisuus ­alkoholiperäisiin sairauksiin lisääntyi peräti 31 % ja miestenkin 16 %. Valtaosa lisääntyneestä kuolleisuudesta johtui maksakirroosista. Alkoholimaksakirroosiin voi sairastua, vaikka ei milloinkaan ole ollut voimakkaasti humaltunut. Jos nauttii alkoholia jatkuvasti pieniä määriä kerrallaan, ei tule humalaan, mutta alkoholin keskeytyksetön käyttö johtaa maksakirroosiin.

”Suo siellä vetelä täällä” on sananlasku joka hyvin sopii alkoholinkäytön aiheuttamiin haittoihin. Humalaan juominen johtaa herkästi ­tapaturmiin, mutta toisaalta humalaa välttävä, mutta jatkuva alkoholin nauttiminen aiheuttaa maksakirroosin. Kaiken kukkuraksi etanoli, siitä muodostuva aineenvaihduntatuote ja juomissa olevat muut aineet aiheuttavat syöpää. Alkoholin nauttiminen edistää erityisesti ruoansulatuskanavan syöpäkasvainten kehittymistä, mutta se lisää myös vaaraa sairastua rintasyöpään. Näiden vaarojen rinnalla sepelvaltimotautia ­ehkäisevä vaikutus menettää merkitystään. Mikään juomatapa ei siis edistä terveyttä.

Hinta, saatavuus ja markkinointi

Alkoholipolitiikasta päättävät kansanedustajat. Vuodesta 1960 lähtien alkoholin kulutus on kasvanut lähes jatkuvasti. Tehdyt hinnan korotukset eivät ole vähentäneet kulutusta ja vuonna 2004 toteutettu alkoholiveron alennus johti jyrkkään kulutuksen kasvuun.

Britanniassa alkoholin saatavuus verrattuna käytettävissä olevaan varallisuuteen on lisään­tynyt. Siellä alkoholipolitiikkaa ohjailee Portman Group, jonka mielestä koko väestöön kohdistuvat toimenpiteet eivät ole tarpeen. Kaikkiin kohdistuvat toimenpiteet, esim. hinnan korotukset ja saatavuuden ja anniskelun rajoittamiset, rankaisevat kohtuukäyttäjiä liiallisesti. Valistus ja yksilön vastuun korostaminen ovat ainoat hyväksyttävät keinot alkoholinkäyttöön liitty­vien haittojen ehkäisyssä. Kuitenkin valistus on osoittautunut tehottomaksi kulutuksen ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämisessä.

Myös Suomessa terveydenhuollon toimijoiden yritykset vaikuttaa alkoholipolitiikasta päättäviin tahoihin ovat jääneet tuloksettomiksi. Huolimatta alkoholin nimellisen hinnan kasvusta todellinen hinta ei ole muuttunut. Saatavuutta on lisätty perustamalla uusia alkoholiliikkeitä ja lisäämällä sekä anniskelupaikkoja että oikeuksia myydä alkoholia. Kun juomia on saanut halvemmalla supermarketista kuin ravintolasta, on juominen siirtynyt ravintolasta kotiin.

Mitä siis tulisi tehdä, jotta alkoholin kulutus ja käytön aiheuttamat haitat vähenisivät? Useiden hyvin kontrolloitujen tutkimusten mukaan alkoholijuomien hinnan korottaminen ja saatavuuden ja markkinoinnin rajoittaminen on tehokas keino, jolla kulutusta ja haittoja voidaan vähentää. Olisiko alkoholia tuottavien, anniskelevien ja myyvien tahojen osallistuminen alkoholipoliittiseen päätöksentekoon tämän lisäksi kiellettävä lailla?

Alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ja kioskeissa olisi lopetettava. Jakelupisteitä olisi vähennettävä ja anniskeluoikeuksia olisi rajoitettava. Itse asiassa olisi peruttava kaikki ne alkoholin kulutusta lisänneet toimenpiteet, joita 1960-luvun lopulta lähtien alkoholipolitiikassa on tehty.

Matti Hillbom
professori, emeritus
Oulun yliopisto

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 15/2014.