Kansanäänestys eutanasiasta?

Eutanasia on toimenpiteenä yksinkertainen suoneen annettujen lääkkeiden avulla. Jos tätä mahdollisuutta ei olisi ja eutanasia jouduttaisiin toteuttamaan muulla tavalla, vaikuttaisiko se mielipiteeseen eutanasiasta? kysyy professori Eija Kalso.

Päivälehden tekemän kyselyn perusteella kolme neljäsosaa suomalaisista haluaa laillistaa eutanasian. Pitäisikö aiheesta järjestää kansanäänestys? Kuka osaisi muotoilla kysymyksen niin, että joku osaisi vastata siihen yksiselitteisesti?

Lehdessä aiheeseen liittyi haastattelu, jossa käsiteltiin kotona saattohoitoryhmän avulla hoidetun ja syöpään kuolleen potilaan tapausta. Potilas itse ei ollut valmis kuolemaan, koska hänellä oli voimakas elämisen halu. Omaiset kokivat tilanteen ahdistavana ja pohtivat eutanasian mahdollisuutta. Omainen oli tullut siihen johtopäätökseen, että kaikkien tulisi jo etukäteen ilmaista tahtonsa eutanasian suhteen, jottei ajauduta tilanteeseen, jossa potilas ei enää itse pysty tekemään päätöstä. Pitäisikö omaisten voida tehdä päätös eutanasiasta, jos potilas ei enää siihen pysty?

Potilaiden ja omaisten pelko siitä, että loppuvaiheen kivunhoito ei onnistu, on tärkein syy vaatia eutanasian laillistamista. Mistä tämä pelko syntyy? Se voi syntyä mm. siitä, että julkisuudessa saa vaikutelman, että kivunhoito ei onnistu Suomessa, että hoitopolut eivät toimi ja että potilas jää muiden armoille, muiden taakaksi, kun vielä yhteiskunnan rahatkin ovat vähissä. Suurin osa potilaista haluaa kuolla kotona. Tämän toteuttaminen vaatii voimavaroja ja on monella tavalla raskasta omaisille, jotka joutuvat asettamaan elämän arvot uuteen järjestykseen. Tämä on hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää.

Eutanasialle on kuitenkin vaihtoehtoja. Saattohoitoon panostetaan nyt aiempaa enemmän. Panostusta tulee kuitenkin vielä vahvistaa. Arvokkaassa kuolemassa heijastuu yhteiskunnan humanistinen tila. Arvokas kuolema edellyttää hyvää kivun ja muiden oireiden tehokasta lievitystä. Yleensä kuolevan potilaan kivut saadaan hoidettua yksinkertaisin keinoin, mutta osalla potilaista tarvitaan erityismenetelmiä ja syvällisempää kivunhoidon osaamista.

Omainen ehdotti eutanasiaa tilanteessa, jossa potilas oli saanut monta grammaa morfiinia suoneen ja oli aina vain kivuliaampi ja tuskaisempi.

Entäpä, jos potilaalle olisi toteutettu eutanasia ja sen jälkeen olisi käynyt ilmi, että potilaan tuska johtui ylisuuren morfiiniannoksen aiheuttamasta kivun lisääntymisestä? Että morfiinin neurotoksinen metaboliitti morfiini-3-glukuronidi oli aiheuttanut potilaan kärsimyksen. Kipu lievittyi lääkitystä muuttamalla. Asiantuntijoilta kannattaa pyytää apua, jos kipua on vaikea saada hallintaan.

Eutanasia on toimenpiteenä yksinkertainen suoneen annettujen lääkkeiden avulla. Jos tätä mahdollisuutta ei olisi ja eutanasia jouduttaisiin toteuttamaan muulla tavalla, vaikuttaisiko se mielipiteeseen eutanasiasta?

Lääkärikunnan valaehtoinen kunnia-asia on varmistaa jokaisen syöpäsairaan hyvä kivunhoito. Yhteiskunnan velvollisuus on antaa sille mahdollisuudet.

Eija Kalso
LKT, professori Eija Kalso on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani ja HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.