Kivun kanssakulkija

Tapio Ojalan kirja käsittelee kivun kokemusta ja hyväksymisen prosessia.

KIVUN KANSSA.

Tapio Ojala. Vastapaino 2018. Sivuja 258.

Kroonisen kivun hoitaminen on yksi terveys­keskuslääkärin suurimpia haasteita. Parantaminen on tuskin mahdollista, ja lievittämisenkin mahdollisuudet ovat varsin rajalliset. Usein tärkeintä onkin antaa potilaalle eväitä siihen, miten oppia elämään täyttä elämää kivusta huolimatta. Siksi tätä tukevat potilaille suunnatut kirjat kroonisesta kivusta ovat kovin terve­tulleita.

Lue lisää: Poika

Tapio Ojala on OMT-fysioterapeutti ja väitellyt terveystieteiden tohtoriksi kroonisen kivun kokemuksesta. Esipuheessaan Ojala määrittelee kirjansa Kivun kanssa päätehtäviksi kivun kokemuksen ja hyväksymisen prosessin selittämisen. Tätä päämäärää kohti teos rakentuu.

Kirjan alkupuolisko käsittelee kroonisen kivun yleisyyttä, määritelmiä, riskitekijöitä sekä kivun yhteyttä psykologisiin ja psykososiaalisiin tekijöihin ja uneen sekä kivun hoitoa. Teksti tuntuu ajoittain poukkoilevalta ja ristiriitaisel­takin. Tekstiin on ripoteltu liikaakin vierasperäisiä termejä ja muutama asiavirhekin pysäyttää aiheeseen perehtyneen lukijan. Myös lukijan puhutteleminen ”kipu­kroonikkona” tuntuu erikoiselta teoksessa, jonka tavoitteena on auttaa lukijaa määrittelemään elämänsä muutenkin kuin kivun kautta.

Kirjassa maalataan varsin synkkä kuva kivun hoidon toteutumisesta Suomessa ja kritisoidaan voimakkaasti kivun lääkehoitoa. Tässä on toki totuuden siemen: hoitokäytännöissä ja -resursseissa on monin paikoin kehitettävää ja lääkitys kroonisen kivun ainoana hoitona on tuskin koskaan hyvä ratkaisu. Toivon, ettei tämä viesti säikäytä ketään hakemasta tarvitsemaansa apua tai hyödyntämästä tehokkaaksi havaittuja lääkkeitä osana hoitoaan.

Näistä seikoista huolimatta alkuosa toimii pohjustuksena teoksen toiselle puoliskolle, jossa hän kirjoittaa kroonisesta kivusta kokemuksena, kivun hyväksymisestä ja hyvästä elämästä kroonisen kivun kanssa. Hankalalukuisemman alun jälkeen teksti valaa ymmärrystä ja hyväksyntää.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Ojalan välitön, jutusteleva kirjoitustyyli puhuttelee lukijaa, ja läpi kirjan on sijoitettu lainauksia potilailta heidän kokemuksistaan tuoden vertaistukea kirjan sivuille. Siksi voisin kuvitella tarjoavani teosta etenkin potilaille, joille ryhmiin hakeutuminen on vierasta. Näin Kivun kanssa on hyvä lisä kivunhoidon työkalupakkiin.

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/2019.

Teksti: Teemu Zetterman