Valinnanvapaus aiheuttaa valintoja

Potilaan asemaa muuttaa lähitulevaisuudessa näyttävimmin oikeus valita suhteellisen vapaasti hoitopaikkansa julkisen terveydenhoidon yksiköiden joukosta. Muutos ravistelee terveydenhuollon rakenteita ja toimintatapoja rajusti, kirjoittaa Hannu Ollikainen.

Arvostettu British Medical Journal (BMJ) kutsuu aikaamme potilaan vuosisadaksi (1). Potilaan asemassa on käynnistynyt muutos, jonka lehti arvioi voivan aiheuttaa vallankumouksen ter­veydenhuollossa. BMJ pitää pääkirjoituksessaan toivottavana, että näin kävisi (2).

Suomalainen yhteiskunta kehittyy monin tavoin eri linjoilla kuin BMJ:n kotimaa. Suuri ­kuva näyttää silti samalta. Taustalla vaikuttavat muutosvoimat eivät tunne eivätkä tunnusta rajoja. Monien potilaiden ulottuvilla on rajattomasti tietoa, ja yhä useampi potilas haluaa tehdä elämäänsä ja terveyttään koskevat ratkaisut itse. Aina vain kalliimmaksi käyvässä terveydenhoidossa pyörivät valtavat rahat houkuttelevat markkinoille lisää vaihtoehtoisia palveluja ja tuotteita, joille poliittisten päättäjien on julkisen rahoituksen ehtyessä annettava tilaa – vaikka vastentahtoisesti.

Meillä potilaan asemaa muuttaa lähitulevaisuudessa näyttävimmin oikeus valita suhteellisen vapaasti hoitopaikkansa julkisen terveydenhoidon yksiköiden joukosta (3). Valinnanvapauden laaja malli tulee voimaan ensi vuonna. Muutos ravistelee terveydenhuollon rakenteita ja toimintatapoja rajusti. Näin käy siitä yksinkertaisesta syystä, että valintoja tekevästä potilaasta tulee uusi, vahva vallankäyttäjä.

Valinnanvapaus luo tilaisuuksia valita. Tämä tuo julkiseen terveydenhuoltoon kaksi uutta ilmiötä, joista kummastakaan kaikki eivät pidä. Kilpailu ja markkinointi ovat monille pikemminkin rumia ja pelottavia sanoja. Vapaan valinnan oloissa niitä ei kuitenkaan voi välttää, joten niiden kanssa on opittava elämään. Nokkelimmat ovat jo alkaneet suunnitella keinoja käyttää hyväkseen muuttuvia olosuhteita.

Organisaation muodosta riippumatta kaikki sen toiminta – tai toimimattomuus – on viime kädessä kiinni omistajien tahdosta. Tämä pätee myös potilaiden kasvavan valinnanvapauden seurauksiin. Ne kuntien ja kuntayhtymien päättäjät, jotka vastaavat terveydenhuollon asioista, joutuvat nyt pohtimaan suhtautumistaan liikkuviin potilaisiin. He asettavat uudessa tilanteessa tavoitteet terveydenhuollon yksiköille ja päättävät, millaisesta toiminnasta henkilöstöä palkitaan tai paheksutaan. Henkilöstöllä on oikeus tietää, mitä heiltä odotetaan.

Ikävin tilanne syntyy, jos päätöksentekijöillä ei syystä tai toisesta ole uusien haasteiden edessä mitään sanottavaa. Kun alkamassa on joka tapauksessa vuosia kestävä kokemusten hankinnan ja oppimisen aika, sitä varten tulisi olla kaikkia edes suurin piirtein yhteisiin päämääriin ohjaava strategia. Ilman sitä syntyy sekamelska, jossa pääasiaksi nousee selviytyminen päivästä toiseen. Uhat korostuvat ja mahdollisuudet jäävät käyttämättä.

Kokemus kertoo, että suuri muutos minkä tahansa toimialan pelisäännöissä aiheuttaa ylilyöntejä. Näin käy epäilemättä myös julkisen terveydenhuoltomme deregulaatiossa (sääntelyn vähentämisessä). Erilaisia kokeiluja täytyy sietääkin, kunhan ne eivät lisää kansalaisten eriarvoista kohtelua. Tätä on myös lainsäätäjän pidettävä tarkasti silmällä.

Valinnanvapaus vaikuttaa todennäköisesti myös siihen, kuinka potilas kokee itsensä. Tuskin yllättää, jos aiempaa useampi potilas tuntee itsensä entistä enemmän asiakkaaksi. Tämän muutoksen tulisi pysyä toimiston puolella, se ei saisi päästä sisään vastaanotolle. Potilaan tulee voida kohdata lääkärinsä asiantuntijana, jolla ei ole mitään muita – esimerkiksi luonteeltaan myynnillisiä – velvoitteita kuin syventyä potilaansa asiaan ja hoitaa se parhaan kykynsä mukaisesti.

BMJ:n kirjoittajien mielestä kumppanuus potilaiden kanssa on tie menestykselliseen terveydenhoitoon. Toivottavasti kumppanuuden ajatus ja henki ohjaavat kehitystä eteenpäin myös meillä.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Hannu Ollikainen
Kirjoittaja on Lääkärilehden vastaava päätoimittaja

Kirjallisuutta

1. Gulland A. Welcome to the century of the patient. BMJ 2011;342:d2057. BMJ2011;342doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d2057
2. Richards T, Montori VM, Godlee F, Lapsley P, Paul D. Let the patient revolution begin. BMJ 2013;346:f2614. BMJ2013;346doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f2614
3. Jonsson PM, Virtanen M. Valinnanvapaus potilaan näkökulmasta. Suom Lääkäril 2013;68:2070–3.

Julkaistu Lääkärilehdessä 38/13.

Lisää aiheesta:

Verkkosivusto kertoo hoitopaikan valinnanvapaudesta
Sairaaloiden laatutiedot tulossa verkkoon
Terveydenhuollon kuntavankilassa