THL: Suun terveys ei parane paikkaamalla

Annettu hoito ja hoidon tarve eivät kohtaa suomalaisessa suunhoidossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan suomalainen suunhoito kaipaa muutosta.

Ongelmana on tutkimuksen mukaan se, että annettu hoito ja hoidon tarve eivät kohtaa. Suhteellisen terveille lapsille ja nuorille tehdään terveyskeskuksissa paljon tarkastuksia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, mutta myös aikuiset olisivat ehkäisevien toimenpiteiden, ienhoitojen ja proteettisten hoitojen tarpeessa. Aikuisille kuitenkin tehdään enimmäkseen paikkauksia

Hampaiden paikkaus, juurihoidot, puudutukset ja tarkastukset vievät jopa 60 prosenttia hoitohenkilökunnan kliinisestä työajasta terveyskeskuksissa. Tuhatta työikäistä aikuista kohti tehtiin tutkimusvuonna 2009 yhteensä 1 457 paikkaustoimenpidettä ja 1 142 tarkastusta.

THL:n professori Eeva Widströmin mukaan yksi syy paikkauslukuihin on käytössä olevien muovipaikka-aineiden heikko kestävyys. Heikko materiaali yhdistettynä huonoon suuhygieniaan johtaa vanhojen paikkojen jatkuvaan uusimistarpeeseen. Widströmin mielestä uusintapaikkauksiin pitäisikin käyttää kestävämpiä ratkaisuja.

– Isojen muovipaikkojen tilalle tehtävien proteettisten kruunujen kertakustannus on korkeampi, mutta pidemmällä aikajaksolla tämä kestävämpi ratkaisu olisi edullisempi potilaalle ja myös hoitojärjestelmälle, hän sanoo.

Tutkimuksessa selvisi, että ehkäiseviä toimenpiteitä kuten suuhygieniaopetusta ja fluorikäsittelyitä tehtiin aikuisille vähän (193 tuhatta työikäistä ja 218 tuhatta eläkeikäistä kohti). Proteettisia hoitotoimenpiteitä tehtiin hyvin vähän (27 tuhatta työikäistä ja 102 tuhatta eläkeikäistä kohti). Kaikkiaan tutkimusvuonna tehtiin 8,9 miljoonaa hoitotoimenpidettä 1,7 miljoonalle hoidossa käyneelle.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Widström E, Ekqvist M, Linden J, Tiira H, Seppälä T. Treatment provided in the Public Dental Service in Finland in 2009. Community Dental Health 2015;32 (1):143-148. doi:10.1922/CDH_3214Widström06

Kuva:
Panthermedia