Alzheimer-potilaiden terveydenhoidon kustannukset suurentuneet jo ennen diagnoosia

Kaksi vuotta diagnoosin jälkeen Alzheimerin tautia sairastavien kustannukset vakiintuivat kaksinkertaisiksi tautia sairastamattomiin verrattuna.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden hoidon kustannukset lähtevät nousuun jo vuosi ennen taudin diagnoosia. Kustannusero tautia sairastamattomiin verrattuna oli suurimmillaan diagnoosia seuraavan puolen vuoden ajan, jolloin hoitokulut olivat sairastuneilla 5 088 euroa suuremmat henkilövuotta kohden. Tämän jälkeen ero tasoittui ja kaksi vuotta diagnoosin jälkeen Alzheimerin tautia sairastavien kustannukset vakiintuivat kaksinkertaisiksi tautia sairastamattomiin verrattuna.

Alzheimer-potilaiden kustannuksista 78–84 prosenttia johtui sairaalahoidosta ja vain murto-osa lääkehoidosta. Pääosan lääkehoidon kustannuksista selittivät diagnoosin jälkeen aloitetut dementialääkkeet. Viisi vuotta ennen diagnoosia Alzheimer-potilailla oli henkilövuotta kohden keskimäärin 1,4 sairaalapäivää enemmän kuin verrokeilla, mutta kahden vuoden kuluttua diagnoosista jo 14,2 sairaalapäivää enemmän.

Tutkimuksessa selvitettiin MEDALZ- aineistoon perustuen 70 718 suomalaisen kotona asuvan Alzheimerin tautia sairastavan ja yhtä monen tautia sairastamattoman henkilön sairaalahoidon ja lääkkeiden kustannuksia ajanjaksolla viisi vuotta ennen Alzheimerin taudin diagnoosia ja kaksi vuotta diagnoosin jälkeen.

Lue myös:
Bentsodiatsepiinien käyttö yleistyy jo ennen Alzheimerin taudin toteamista
Masennus kuormittaa Alzheimerin tautia sairastavan omaishoitajaa
Tutkijat: Suuri osa Alzheimer-tapauksista ehkäistävissä elintavoilla

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto
Hospital care and drug costs from 5 years before until 2 years after the diagnosis of Alzheimers disease in a Finnish nationwide cohort

Kuva:
Panthermedia