Amfetamiinin käyttö jatkaa kasvuaan Suomessa

Jätevesitutkimukset osoittavat myös, että kokaiinin käyttömäärien kasvu on tasaantunut.

Ekstaasin käyttö on vähentynyt ja kokaiinin käytön kasvu on tasaantunut. Amfetamiinin käyttö on puolestaan Suomessa edelleen lisääntynyt. Näin kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimukset. Liikenteessä todetut huumerattijuopumukset seuraavat jätevesiseurannassa havaittuja huumeiden käyttömääriä.

Tuoreimmat laajan kansallisen huumeiden jätevesiseurannan tulokset ovat marras-joulukuun näytteenotosta 27 kaupungista lähialueineen sekä lisäksi tämän vuoden maaliskuulta Helsingistä, Espoosta, Turusta ja Tampereelta. Viime vuonna huumeiden käyttöä tutkittiin maaliskuussa, touko-kesäkuussa, elokuussa ja marras-joulukuussa. Kaupungeista neljä oli mukana ensimmäistä kertaa viime vuonna. Tutkimuksen väestöpohja on noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.

Amfetamiinia käytetään laajasti koko maassa, ja käyttö on jatkanut kasvuaan etenkin pääkaupunkiseudulla. Helsingin ja lähiseutujen alueella todettiin maaliskuussa 2021 mittaushistorian korkeimmat amfetamiinin käyttömäärät.

Nousevaa trendiä amfetamiinin käytössä havaittiin pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi Lappeenrannassa, Kotkassa ja Porissa.

– Amfetamiinin käytön voimakas kasvu väestötasolla näkyy myös yhteiskunnallisissa lieveilmiöissä, kuten huumerattijuopumuksen kasvuna, kertoo yksikönpäällikkö Teemu Gunnar THL:stä tiedotteessa.

Metamfetamiinia käytetään vähän

Kokaiinin voimakas käytön kasvu on tasaantunut parin viime vuoden aikana, ja useissa kaupungeissa havaittiin lievää käyttömäärän laskua vuoden takaisista huippulukemista. Kehitys on nähtävissä etenkin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa.

Vuodesta 2012 kokaiinin käyttö on kuitenkin moninkertaistunut Suomessa. Kokaiinin käyttö painottuu yhä voimakkaasti pääkaupunkiseudulle, kuten aiempinakin vuosina tehdyissä tutkimuksissa. Tamperetta pohjoisemmassa Suomessa kokaiinin käyttö on edelleen hyvin satunnaista.

Ekstaasia käytetään joka puolella Suomea, mutta myös sen käyttö on vähentynyt useissa tutkimuskaupungeissa.

– Kokaiinin käyttö on tasaantunut ja ekstaasin käyttö jopa vähentynyt koronarajoitusten aikana useissa tutkimuskaupungeissa. Tähän ovat mahdollisesti vaikuttaneet paitsi huumeiden saatavuus, myös kokoontumisrajoitukset sekä iltaelämää koskevat rajoitukset, sanoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää tiedotteen mukaan.

Metamfetamiinia käytetään tällä hetkellä Suomessa hyvin vähän. Metamfetamiinin käyttö on laskenut selvästi vuosista 2016 ja 2017, jolloin se ylitti väliaikaisesti pääkaupunkiseudulla jopa amfetamiinin käyttömäärät.

Suomessa huumeiden ongelmakäytössä yleisintä niin sanottua uutta huumetta, alfa-PVP:tä, todetaan jätevesitutkimuksissa säännöllisesti ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä Vihdin Nummelan puhdistamon alueella. Muuntohuumeiden käytön alueelliset ja ajalliset vaihtelut käytössä ovat selvästi perinteisempiä huumausaineita suurempia.

Alueellisia eroja huumetilanteen kehittymisessä

Usean vuoden seuranta osoittaa, että huumetilanteen kehittymisessä on Suomessa alueellisia eroja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja lähialueiden amfetamiinin, kokaiinin, ekstaasin ja metamfetamiinin yhteenlaskettu käyttö on moninkertaistunut seurannan alusta eli vuodesta 2012 tähän päivään. Vastaavana aikana esimerkiksi Turun ja Lahden seutujen huumeiden käyttömäärien kasvu on ollut vähäisempää.

Vaasassa ja Joensuussa huumeiden käyttömäärät ovat puolestaan laskeneet lähes aiempien vuosien tasolle viime vuoden keväänä havaitun huumeiden käytön väliaikaisen kasvun jälkeen.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.