Arviointi tutkimuslaitoksista: Rönsyjä pois

THL:lla todettiin olevan toimintoja ja velvoitteita, joiden luonne on etäällä sen ydintoiminnoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisiltä asiantuntijoilta tilaamat arvioinnit totesivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen (TTL) ovat onnistuneen toiminnassaan ja tukevan hyvin päätöksentekoa ja sen valmistelua.

Arviointiryhmien mukaan THL ja Työterveyslaitos tulisi säilyttää itsenäisinä laitoksina. Laitosten kohtalo on nyt vaakalaudalla, kun hallitus päätti mittavista tutkimusmäärärahojen leikkauksista molemmissa laitoksissa ja rahoituksen kokoamisesta valtioneuvoston kansliaan ja Suomen Akatemiaan.

THL:lle tulee toimeksiantoja ja ydintehtäviin keskittyminen vaikeutuu

THL:lla todettiin olevan toimintoja ja velvoitteita, joiden luonne on etäällä sen ydintoiminnoista. Näitä velvoitteita tulisi arvioida jatkossa, kun voimavaroja on käytettävissä vähemmän.

Lisäksi laitokselle tulee toimeksiantoja monilta toimijoilta, mikä aiheuttaa työnjakoon ja resursseihin liittyviä ongelmia. THL:n johtamisen ja hallinnon prosesseja tulisikin parantaa vastaamaan nykyisiä odotuksia ja voimavaroja.

Arviointiryhmän mukaan yliopistot täydentävät THL:n tutkimusta. Ne eivät kuitenkaan voi korvata sen toimintaa esimerkiksi laajojen aineistojen koonnissa ja ylläpidossa tai nopeissa selvitystehtävissä. Lisäksi arviointiryhmä toteaa, että THL ei mittaa tarpeeksi hyvin toimintansa todellisia vaikutuksia poliittisiin linjauksiin ja ihmisten arkeen.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitus on epävakaa

Työterveyslaitoksen arviointiryhmän mukaan laitos on tarpeen säilyttää itsenäisenä, sillä se toimii hyvin ja verkottuneesti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Laitoksen palveluissa pienille yrityksille on kuitenkin puutteita. Lisäksi tarvittaisiin enemmän taloudellista asiantuntemusta lainsäädännön, toiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin. Arviointiryhmä kiinnitti huomiota työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoituksen epävakauteen.

Työterveyslaitoksen pitäisi parantaa osaamistaan työelämän digitalisoinnin kasvavien vaatimusten arvioinnissa. Lisäksi laitoksen tulisi panostaa maahanmuuttajien ongelmiin ja muun muuassa joustaviin sopimuksiin ja itsensä työllistäjien haasteisiin. Laitoksesta tulisi kehittää työelämän uusien ilmiöiden tunnustettu osaaja.

THL:lle ja Työterveyslaitokselle suositellaan tiiviimpää yhteistyötä ympäristöterveydenhuollossa ja äkillisten terveysongelmien hoidossa. Niin ikään yhteistyötä tulisi syventää tietohallinnossa, myös Kelan kanssa.

Kesäkuun aikana STM linjaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toimenpiteet, joihin arvioinnin perusteella ryhdytään.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Kirjoittanut:
Ulla Järvi
toimittaja

Kuva:
Panthermedia