Astmaan saatiin uusi Käypä hoito -suositus

Suositus korostaa yksilöllisyyttä. Kortisonilääkityksen osalta suositellaan suurempaa harkintaa.

Fotolia

Astman uusi Käypä hoito -suositus on julkaistu. Suosituksessa korostetaan potilaiden henkilökohtaista ohjausta ja yksilöllisempää hoitoa.

Astman eri fenotyyppien tunnistaminen on kehittynyt viime vuosina. Astma voidaan myös jakaa tulehdusmekanismin mukaisiin alatyyppeihin. Taudin tarkempi määrittely mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän hoidon, koska erityyppisten astmojen oireet ja pahenemisvaihteet vaihtelevat.

– Esimerkiksi enää ei kaikille astmapotilaille suositella rutiininomaisesti lääkityksen lisäämistä flunssan aikana. Kortisonilääkityksen osalta suositellaan suurempaa harkintaa, ja sitä tulee käyttää vain todelliseen tarpeeseen, sanoo työryhmän puheenjohtaja, professori, lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri  Mika Mäkelä  tiedotteessa. 

Yksi päivitetyn suosituksen tavoitteista onkin liialliseen kortikosteroidihoitoon liittyvien haittojen vähentäminen. Tähän pyritään käyttämällä pääsääntöisesti pieniä ja keskisuuria inhaloitavia kortikosteroidiannoksia, luopumalla säännöllisen suun kautta otettavan kortikosteroidin käytöstä ja lyhentämällä pahenemisvaiheisiin käytettyjen suun kautta otettavien kortikosteroidikuurien kestoa.

Suositus yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja antaa keinoja sairauden pitkäaikaiseen hallintaan ja pahenemisvaiheiden estämiseen. Aiempi suositus on vuodelta 2012.

– Astman hoito on kehittynyt kymmenessä vuodessa merkittävästi. Erityisesti vaikean astman hoitomahdollisuudet ovat parantuneet dramaattisesti uudenlaisen lääkeaineryhmän myötä. Nyt meillä on työkalut saada lähes kaikki vaikeaakin astmaa sairastavat hyvään kuntoon, sanoo Mäkelä.

Suurin osa astmoista todetaan aikuisilla

Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, joka vaatii säännöllistä seurantaa. Spirometria tulisi tehdä 2–5 vuoden välein tai tiheämmin. Lapsilla seurantaa tehdään yleensä vuosittain. Vaikean astman selvittely ja hoito tehdään erikoissairaanhoidossa.

Astma on Suomen kolmanneksi yleisin erityiskorvattava sairaus verenpainetaudin ja diabeteksen jälkeen. Sitä sairastaa yli 280 000 ihmistä. Suurin osa sairastumisista todetaan aikuisena.

Astman Käypä hoito -suosituksen on laatinut Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkärisyhdistyksen, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen, Suomen Lastenlääkäreiden Allergologiayhdistyksen ja Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistyksen asettama työryhmä.

Tiiamari Pennanen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.