Astman hoidon keventäminen on turvallista

Astman hoidon keventäminen on mahdollista potilailla, joilla astma on ollut hallinnassa.

Astman hoidon keventämistä on aiemmin suositeltu vain varovaisesti, koska siihen on epäilty liittyvän vakavia haittoja. Nyt on saatu lisävarmistusta, että keventäminen onnistuu.

Kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa tutkittiin inhalaatiosteroidin ja pitkävaikutteisen β2-agonistin yhdistelmän (mometasonifuroaatti + formoteroli) keventämistä pelkkään inha­laatiosteroidiin verrattuna yhdistelmä­hoidon jatkamiseen. Potilaita oli 8 447 ja heillä oli ollut vähintään yksi pahenemisvaihe edeltäneen vuoden aikana. Tutkimuksen kesto oli 6 kuukautta.

Ryhmien välillä ei havaittu eroja vaikeissa astmamuuttujissa ­(sairaalahoito, intubaatio tai kuolema). Poti­lailla, jotka jatkoivat yhdistelmä­hoitoa, oli 13 prosenttia pienempi riski saada lievempiä pahenemisvaiheita (24 tunnin hoito­jaksot, alle 24 tunnin päivystyskäynnit, joihin tarvittiin systeemistä korti­sonihoitoa, sekä yli 3 vuorokautta kestäneet ­kortisonihoidot). Yksikään alaryhmäanalyysi ei tuottanut lisäinformaa­tiota.

Astman hoidon keventäminen on siis mahdollista potilailla, joilla astma on ollut hallinnassa ja jotka ovat vähäoireisia. Riski saada vaikea astmaan liittyvä haitta on vähäinen.

Weinstein CLJ ym; SPIRO Investigators.. Serious asthma outcomes and asthma exacerbations with maintenance on inhaled corticosteroid (mometasone furoate)/long-acting beta agonist (formoterol) combination compared to step down to mometasone monotherapy. J Allergy Clin Immunol Pract, verkossa ensin 23.1.2020. doi: 10.1016/j.jaip.2020.01.021

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 13/2020.