Avioeron todennäköisyys kasvaa, kun lasten syntymäväli lyhenee

Sosioekonominen ryhmä ei vaikuttanut avioeron todennäköisyyteen.

Lasten lyhyen syntymävälin todettiin suomalaisessa rekisteritutkimuksessa olevan yhteydessä avioeron toden­näköisyyteen.

Avioeron todennäköisyys kymmenen vuoden seurannassa oli kaksilapsisissa perheissä 49 % suurempi, jos sisarusten syntymäväli oli alle 1,5 vuotta verrattuna perheisiin, joissa sisarukset olivat syntyneet 4 vuoden välein. Tätä pidemmällä syntymävälillä ei havaittu olevan avioeroa suojaavaa vaikutusta. Kolmi­lapsisissa perheissä avioeroja oli vähemmän kuin kaksilapsisissa ja vain ensimmäisten kahden sisaruksen syntymä­välillä oli yhteys avioeroihin. Sosioekonominen ryhmä ja vanhempien ikä ensimmäisen lapsen syntyessä eivät vaikuttaneet avioeron todennäköisyyteen.

Tutkimuksessa oli mukana 42 481 kaksilapsista ja 22 514 kolmilapsista perhettä vuosilta 1972–2009. Vuonna 1955 syntyneillä naisilla ensimmäisen ja toisen lapsen syntymäväli oli keski­määrin 3 vuotta ja 10 kuukautta ja vuonna 1975 syntyneillä 3 vuotta ja 2 kuukautta.

Länsimaissa lasten syntymävälit ovat lyhentyneet ihmislajille tyypillisestä 3–4 vuodesta alle 2,5 vuoteen. Hyvin lyhyiden ja hyvin pitkien syntymävälien tiedetään altistavan äidit ja vastasyntyneet lyhyt­aikaisille ja pitkäaikaisille terveysongelmille, mutta vanhempien ja sisarusten välisistä suhteista ja perheiden hyvinvoinnista on hyvin vähän tutkittua tietoa.

Berg V ym. Shorter birth intervals between siblings are associated with increased risk of parental divorce. PloS One 2020;15(1):e0228237. doi: 10.1371/journal.pone.0228237

Kaarin Mäkikallio

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 34/2020.