Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö vähentynyt

Vanhusten pitkäaikainen unilääkkeiden käyttö on silti edelleen yleistä.

Rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikaiskäyttö on Suomessa vähentynyt. Kelan reseptitiedoston perusteella 180 vuorokausiannosta vuodessa tai enemmän bentsodiatsepiineja sisältäneet lääkeostot ovat vähentyneet kaikissa ikäryhmissä vuodesta 2006 vuoteen 2014, eniten 75 vuotta täyttäneillä.

Vähenemisen taustalla voivat olla useat aiheesta julkaistut suositukset ja etenkin vanhusten lääkehoidon optimointi, toteavat Terhi Kurko ym. Lääkärilehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Esimerkiksi lääkkeenmääräämisohjelmiin integroitu Lääke 75+ -tietokanta varoittaa bentsodiatsepiinien käytöstä. Myös sähköisen reseptin käyttöönotto on voinut vähentää erityisesti suuriannoksista bentsodiatsepiinien käyttöä.

Aiempien tutkimusten mukaan kotona asuvat vanhukset käyttävät rauhoittavia ja unilääkkeitä usein jopa vuosia. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on edelleen yleisintä vanhimmassa, 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä: vuonna 2014 heistä 9,7 % oli pitkäaikaiskäyttäjiä. Tavallisin pitkäaikaisesti käytetty lääkeaine ikäryhmässä on tsopikloni.

Hoitosuositusten mukaan bentsodiatsepiinihoidon tulisi olla mahdollisimman lyhytkestoista. Rauhoittavaa lääkettä saisi käyttää korkeintaan 4–12 viikkoa ja unilääkettä alle 2 viikkoa. Myös lyhytvaikutteiset rauhoittavat ja unilääkkeet lisäävät vanhusten toimintakyvyn heikkenemisen ja esimerkiksi kaatumisen riskiä. Lääke 75+ -tietokannassa joitakin valmisteita kehotetaan välttämään kokonaan ja muidenkin annoskokoa on syytä pienentää.

Lähde: Kurko T, Saastamoinen L, Tuulio-Henriksson A ym. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt. Suom Lääkäril 2018;73:1292–7.

Kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 20/2018.

Lataa tiedostoja