Delirium moninkertaistaa kuolemanvaaran COVID-19-infektiossa

Delirium oli yleisempi yli 65-vuotiailla ja muistisairailla.

Delirium on vanhuksilla yleinen komplikaatio akuuteissa sairaus­tiloissa. Systemoidun katsauksen mukaan deliriumin esiintyvyys COVID-19-infektion yhteydessä oli vain hieman suurempi kuin muilla vanhuksilla erilaisissa sairaalahoitoa vaativissa taudeissa. Sen sijaan kuolleisuutta delirium lisäsi merkittävästi.

Systemoitu katsaus löysi 48 tutkimusta, joissa oli raportoitu COVID-19-tautiin liittynyttä sekavuustilan esiintyvyyttä, ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta. Tutkimuksissa oli yhteensä 11 553 koronapotilasta 13 maasta. Kahdessa kolmesta tutkimuksesta potilaiden keski-ikä oli yli 65 vuotta.

Deliriumin esiintyvyys COVID-19-­potilailla oli 24 %. Odotetusti delirium oli yleisempi yli 65-vuotiailla ja muistisairailla. Deliriumin ilmaantuvuus oli sitä raportoineissa 16 tutkimuksessa 25 %.

Kuolleisuuden raportoneiden 17 tutkimuksen perusteella COVID-19-­potilaan delirium ennakoi 45 %:n kuolleisuutta. Delirium kolminkertaisti kuolemanriskin verrattuna COVID-19-potilaisiin, joilla ei ollut deliriumia.

COVID-19 on vaikea sairaus erityisesti vanhuksilla, ja delirium on tärkeä merkki huonosta ennusteesta.

Shao SH ym. Prevalence, incidence and mortality of delirium in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2021;50:1445–53.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 44/2021.