Diabeteksen riski 65 ikävuoden jälkeen

Tyypin 2 diabetesta sairastaa arviolta 500 000 suomalaista.

Ikäihmisten tyypin 2 diabeteksen kehittymisestä on tiedetty tähän mennessä hyvin vähän. Yhdysvalloissa selvitettiin pitkittäisessä kohorttitutkimuksessa, miten tauti kehittyy 65 vuotta täyttäneille, joilla prediabeteksen kriteerit ovat täyttyneet, ja mikä on heidän ennusteensa.

Mukaan otettiin 3 412 henkilöä, joilla ei ollut lähtötilanteessa diabetesta, ja heitä seurattiin keskimäärin 5 vuotta tai kuolemaan. Kaikkiaan 73 % määriteltiin prediabeetikoiksi lähtötilanteessa. Diabeteksen kriteereinä olivat prediabeteksen kriteerit ylittävät sokeriarvot, lääkärin tekemä diagnoosi tai diabeteslääkityksen käyttö seuranta-aikana.

Vain alle 12 %:lla seuratuista tila eteni diabetekseksi. Vaikka prediabeetikoilla riski oli 8-kertainen normoglykeemisten riskiin verrattuna, vielä suurempi osuus heistä palautui normoglykeemisiksi. Mielenkiintoista oli, ettei kuolleisuudessa ollut mitään eroa ryhmien välillä, sairastuivatpa tutkittavat diabetekseen tai eivät.

Tyypin 2 diabetesta sairastaa arviolta 500 000 suomalaista, 75 vuotta täyttäneistä jopa 20 %. Tutkimuksella lienee suuri merkitys hoitokäytänteille. Ikä­ihmisten lievään verensokerin nousuun ei kannata suhtautua aggressiivisesti. Liikunnan suosittaminen on aina hyödyllistä, mutta laihduttaminen saattaa tuoda jopa enemmän haittoja – kuten gerastenian – kuin hyötyjä.

Lisää tutkimusta tarvitaan, sillä tutkijat eivät tässä tutkimuksessa raportoineet eivätkä siten vakioineet tutkittaviensa painoa, vyötärönympärystä, lääkkeiden käyttöä (esim. kortisoni, statiinit) tai diabeteksen muita riskitekijöitä. Lisäksi amerikkalaiset prediabeteksen kriteerit ovat todella väljät: arviolta puolet 65 vuotta täyttäneistä täyttää ne.

Rooney MR ym. Risk of progression to diabetes among older adults with prediabetes. JAMA Int Med, verkossa ensin 8.2.2021. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.8774

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 14/2021.