Digitaalisia keinoja raskaudenaikaisen masennuksen hoitoon

Raskaudenaikainen masennusoireilu jää usein huomaamatta.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuksessa selvitetään internetin ja puhelimen välityksellä tarjottavan ohjelman tehoa raskaudenaikaisen masennuksen hoidossa ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisyssä.

Tutkimus alkaa maalis-huhtikuun vaihteessa Espoon, Turun ja Uudenkaupungin neuvoloissa. Myöhemmin tänä vuonna tutkimus laajenee useimpien muiden Varsinais-Suomen kuntien sekä Pohjois-Karjalan neuvoloihin.

Tutkittavat saavat tutkittujen hoitomenetelmien mukaista apua raskausajan masennusoireisiin. Puolet äideistä saa odotusaikana kognitiivis-behavioraaliseen hoitomalliin perustuvan ohjelman ja puolet digitaalisen tietopaketin masennuksesta.

Tavoitteena neuvolajärjestelmään sopiva tukimuoto

Raskaudenaikaisella masennuksella on vahva yhteys synnytyksenjälkeiseen masennukseen.

– Masennus vaikuttaa muun muassa äidin jaksamiseen sekä äidin ja vauvan kiintymyssuhteen kehittymiseen, joten varhainen puuttuminen on perusteltua, lastenpsykiatrian professori André Sourander tiedotteen mukaan.

Äidin pitkittynyt masennus on yhteydessä esimerkiksi lapsen myöhempään sosiaalisten, kognitiivisten ja tunnetaitojen kehitykseen.

Jopa 15 prosenttia raskaana olevista naisista kokee itsensä masentuneeksi. Merkittävä osa äideistä ei kuitenkaan hae tai saa apua raskausajan masennusoireisiin.

- Tavoitteemme on kehittää valtakunnallisesti neuvolajärjestelmään soveltuva tukimuoto raskaudenaikaisen masennuksen hoitoon, Sourander sanoo.

Digitaalisen hoidon etuna pidetään kustannusvaikuttavuuden ja ajan säästön lisäksi hoidon hyvää saatavuutta ja saavutettavuutta.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.