EMA:n henkilökunta ei halua muuttaa viraston mukana kaikkialle

EMA teetti kyselyn työntekijöilleen varmistaakseen lääkeviraston toimintakyvyn muuton jälkeen.

Euroopan lääkevirasto EMA on teettänyt työntekijöilleen kyselyn siitä, mihin kaupunkiin he suostuisivat muuttamaan, kun virasto joutuu muuttamaan Britanniasta maan EU-eron vuoksi. EMA:n tiedotteen mukaan lääkeviraston toiminnan kannalta on elintärkeää saada ansioituneet ja kokeneet työntekijät muuttamaan viraston mukana. Kyselyssä kävi selväksi, että 65 prosenttia EMA:n työntekijöistä pitää lääkeviraston uutta kotipaikkaa tärkeimpänä kriteerinä työssä jatkamiselle.

Kyselyssä työntekijöiltä listattiin 19 uutta potentiaalista uutta kotikaupunkia virastolle. Helsinki on yksi näistä kaupungeista. Työntekijöitä pyydettiin arvioimaan kaupunkeja kokonaisuutena ja sitä, kuinka kauan asettuminen paikkakunnalle kestäisi. Heitä pyydettiin myös selvittämään itsenäisesti kaupunkien asuntotilannetta, puolison työmahdollisuuksia sekä koulutusmahdollisuuksia.

EMA ei paljasta kaupunkeja

Kaupungit päätyivät kyselyssä neljään kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa on viisi kaupunkia, jonne muuttaisi yli 65 prosenttia työntekijöistä ja keskimäärin sopeutuminen uuteen paikkaan kestäisi 2–3 vuotta. EMA säilyttäisi 81 prosenttia työntekijöistään siirtämällä viraston yhteen näistä viidestä kaupungista.

EMA ei kuitenkaan kerro, mitkä kaupungit ovat sijoittuneet kärkeen, vaan kaupunkeja käsitellään anonyymisti.

Toisessa kategoriassa muuttavien työntekijöiden määrä tipahtaa alle 65 prosenttiin. Tässä kategoriassa on mukana myös viisi kaupunkia. Työntekijät arvioivat, että sopeutuminen kestäisi pidempään, 3–5 vuotta. Kaupungit täyttävät kuitenkin EMA:n kriteerit toiminnalle, mutta aiheuttavat huolta lääkeviraston toimintakyvystä.

Kolmannessa kategoriassa on vain yksi kaupunki, ja sinne muuttaisi vain alle puolet työntekijöistä.

Viimeiseen kategoriaan päätyi kahdeksan kaupunkia, jonne muuttaisi alle 30 prosenttia työntekijöistä. EMA:n mukaan nämä kaupungit eivät täytä lääkeviraston uuden kotipaikan kriteerejä ja muuttaminen niihin aiheuttaisi pysyvää haittaa virastolle.

EMA:n syyskuun alussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 92 prosenttia viraston 900 työntekijästä. Viraston uusi sijainti päätetään 20. marraskuuta EU:n yleisten asioiden neuvostossa.

EMA:n kyselyn tarkemmat tiedot löytyvät täältä.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.