Homoseksiin liittyvä verenluovutuskielto voi lyhentyä

Fimea päättää määräyksen mahdollisesta uusimisprosessista lähiviikkoina.

Asiantuntijat puoltavat miesten välisestä seksistä johtuvan väliaikaisen verenluovutuskiellon lyhentämistä neljään kuukauteen.

Tämä ilmeni lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean viime keväänä pyytämistä lausunnoista, joita tuli 14.

Nyt voimassa olevan Fimean määräyksen mukaan väliaikainen verenluovutuskielto on 12 kuukautta edellisen miesten välisen seksin jälkeen.

Aihe oli käsittelyssä Fimean vuosittain järjestämässä luovutetun veren turvallisuutta käsittelevässä asiantuntijaryhmän kokouksessa, joka pidettiin 4. marraskuuta.

Fimea päättää määräyksen mahdollisesta uusimisprosessista lähiviikkoina.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 11.11.2019.