HUS tehostaa toimintaa

Kuluvan vuoden talousarvio on ylitetty muun muassa ICT-palveluissa, joihin kuuluu Apotti-hanke.

HUS-kuntayhtymä ryhtyy taloutta tasapainottaviin toimenpiteisiin erillisellä tuottavuusohjelmalla. Lisäksi toimitusjohtaja Juha Tuominen on antanut määräyksen henkilöstömenoja koskevista säästötoimenpiteistä, kerrotaan HUS:n tiedotteessa.

HUS:n kuluvan vuoden talousluvut ovat ylittäneet talousarvion 2,7 prosentilla tiedotteen mukaan. Sitovat nettokulut ylittyivät 5,8 prosenttia. Palveluiden kysyntä kasvoi tammi–kesäkuussa ennakoitua nopeammin, ja kustannusten kasvun myötä tuottavuuskehitys on heikentynyt.

Talousarvio on ylitetty etenkin ICT-palveluissa joihin kuuluu Apotti-hanke, lääkemenoissa, henkilöstömenoissa, sairaanhoidollisissa palveluissa ja hoitotarvikkeissa.

HUS:n hallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2020 talousarvion. Sen mukaan kuntayhtymän talouteen tulevat vaikuttamaan merkittävästi väestönkasvun ennuste, Apotin kustannukset ja hallituksen asettama yhden prosentin tuottavuustavoite. Ensi vuoden sitoviksi nettokuluiksi vahvistettiin 1,8158 miljardia euroa ja tulostavoitteeksi 20 miljoonan alijäämä.

Tuottavuustavoitteen saavuttaminen vaatii toimitusjohtajan mukaan tehokasta päivittäisjohtamista jokaisessa yksikössä.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva
Nina Kaverinen

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 27.8.2019.