HUS tekee 100 miljoonan euron sopimuksen koronatestauksesta Synlabin kanssa

HUS valmistautuu rajaliikenteen muutokseen nostamalla kapasiteetin 22 000 testiin päivässä.

HUS tekee laboratorio- ja kuvantamispalveluja tuottavan Synlabin kanssa 100 miljoonan euron arvoisen sopimuksen koronavirusanalytiikkaan liittyen.

HUS:n hallitus päätti asiasta ylimääräisessä kokouksessa maanantaina.

Sopimus lisää HUS:n analyysikapasiteettia 14 000 testillä vuorokautta kohti. Lisäkapasiteetti on käytössä marraskuussa.

Koko testikapasiteetti nousee 22 000 testiin päivässä. Samalla valtakunnallinen testauskapasiteetti nousee yli 30 000 testiin vuorokaudessa.

Sopimus oikeuttaa HUS:n vuokraamaan 70 prosenttia Synlabin Helsingin Kivihakaan perustaman automaatiolinjaston kapasiteetista kymmeneksi kuukaudeksi. Vuokrattava laitteisto tulee osaksi HUS:n koronaviruskeskusta.

Vastuuyksikön lääketieteellinen johto sekä osa työntekijöistä tulee olemaan HUS:n henkilökuntaa.

Kasvavat testaustavoitteet nostavat myös näytteenoton tarvetta. HUS on käynnistänyt kilpailutuksen näytteenottotoiminnasta. Näytteenottoa hankitaan neljältä yksityiseltä toimijalta noin 68 miljoonalla eurolla. Sopimuskausi on kahdeksan kuukautta, minkä lisäksi voidaan käyttää seitsemän kuukauden optio.

Matkustuslinjaukset nostavat testien tarvetta

Testauskapasiteetin nosto tarve liittyy kahteen linjaukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti elokuussa uudeksi valtakunnalliseksi koronavirustestauksen tavoitteeksi 20 000 testiä vuorokaudessa.

Lisäksi rajojen ylityksiin liittyvään testaukseen on odotettavissa kasvua. Valtioneuvosto teki uusia linjauksia 11. syyskuuta. Esimerkiksi korkean ilmaantuvuuden maista tulleiden karanteenin voi päättää 72 tuntia maahantulosta tehtävä koronatesti. Malli on määrä ottaa käyttöön 23. marraskuuta.

Kiire johti suorahankintaan

Synlab-sopimus on suorahankinta. HUS perustelee suorahankintaa kiireellä.

– Suorahankinnan perusteena oleva ennalta arvaamaton äärimmäinen kiire johtuu valtioneuvoston asettaman aikataulun ja hankintatoimintaympäristön rajoitteiden yhdistelmästä, tiedotteessa sanotaan.

Suomen hallitus korvaa HUS:lle testauskapasiteetin nostosta ja analytiikkatoiminnasta aiheutuvat kustannukset enintään 200 miljoonaan euroon asti. HUS on saanut valtioneuvostolta aiheesta kirjallisen ilmoituksen 18. syyskuuta.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.