Hyvän arjen merkit: terveys, ystävät ja turvattu talous

Tulokset selviävät Yksi elämä -hankkeen keväällä toteuttamasta verkkoaivoriihestä, jossa yli 2 000 osallistujaa pohti hyvän arjen aineksia.

Hyvä terveys, ystävien ja tuttavien verkosto sekä turvattu talous tuovat voimia suomalaisten arkeen. Voimia syö liian vähäinen uni, joka juontaa juurensa kiireestä, stressistä ja usein myös rahahuolista. Tulokset selviävät Yksi elämä -hankkeen keväällä toteuttamasta verkkoaivoriihestä, jossa yli 2 000 osallistujaa pohti, mitä hyvään arkeen tarvitaan.

Osallistuneista 73 prosenttia on naisia ja 27 prosenttia miehiä. Alle 30-vuotiaita vastaajia on joka viides. Valtaosa (66 prosenttia) on 30–60 -vuotiaita. Yli 60-vuotiaiden osuus vastaajista on 13 prosenttia.

Tietoa kerättiin verkossa toteutetun haastattelun avulla. Samalla vastaajia heräteltiin pohtimaan, mikä tuo voimia arkeen ja mikä taas vie eniten voimia. Vastauksista selviää, että hyvä arki on monen asian summa:

”Arkeeni tuo voimia hyvä terveellinen ruoka, liikunta ja perheeni. On helpompi voittaa arjen askareet kun on perhe tukemassa. Liikunta tuo myös elämääni paljon ja lievitän stressiä sen avulla. Hyvä terveellinen ja säännöllinen ruoka auttaa jaksamaan ja pitää virkeänä. Kunnon yöunetkin on tärkeä osa jaksamiseen, sekä terveys.”

Voimia vievien asioiden kärjessä ovat vähäisen unen, kiireen tunnun, liiallisen työn ja stressin yhdistelmä. Myös taloudelliset huolet, epävarmuus tulevasta ja sairaudet vievät voimavaroja. Näin kuvailee eräs vastaaja tuntojaan:

”Erilaiset sairastumiset ottavat koville. Suuressa perheessä pöpöt kiertää ja aiheuttaa usein epidemioita ja lisää työtä. Myös oma sairastuminen on melkoinen katastrofi, kun kaikki hommat kaatuu. En uskalla edes ajatella mitään pitkäaikaissairautta…”

Lähde:
Yksi elämä -hanke

Kuva:
Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta