Itsehoitolääkkeiden pakkausmerkintä muuttuu

Ulkopakkauksiin tulee tieto niiden luokittelusta.

Ilman reseptiä myytävien lääkkeiden ulkopakkauksiin merkitään jatkossa tieto niiden luokittelusta itsehoitolääkkeeksi.

Fimea perustelee muutosta sillä, että lääkkeet erottuvat merkinnän avulla ravintolisistä ja lääkinnällisistä laitteista, joita myös myydään apteekissa.

Samalla pakkausmerkintä yhdenmukaistetaan Ruotsin lääkeviraston vaatimusten kanssa.

Fimea lisää vaatimuksen kansalliseen määräykseen Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste, joka on peräisin vuodelta 2013.

Myyntilupien ja rekisteröintien haltijat voivat tehdä muutoksen pakkauksiin seuraavan tuotetietoja koskevan päivityksen yhteydessä.

kirjoittaja:
Minna Pihlava
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.