Käynti työterveyspsykologilla vähensi sairauspoissaoloja

Varhainen puuttuminen ja työkyvyn tuki voivat ehkäistä mielenterveysongelmien kehittymistä.

Työkyvyn tukikäynti vähensi sairauspoissaoloja alle 40-vuotiailla kuntatyöntekijöillä merkittävästi, havaittiin tuoreessa Helsingin yliopiston kvasikokeellisessa rekisteritutkimuksessa.

Mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja oli seurannan aikana lähes kaksinkertainen määrä (20,2 päivää) ryhmässä, joka ei ollut käynyt tukikäynnillä verrattuna tukikäynnillä käyneiden määrään (11,4 päivää).

Varhainen puuttuminen ja työkyvyn tuki voivat ehkäistä mielenterveysongelmien kehittymistä ja sairauspoissaoloja.

– Laittamalla enemmän resursseja työterveyspsykologin palveluihin ja varhaiseen työkyvyn tukeen voidaan luultavasti vähentää mielenterveysongelmia ja tulevia sairauspoissaoloja, sanoo yliopistotutkija Jouni Lahti tiedotteessa.

Tutkimus (Lahti J. ym Preventive Medicine vol 149) on osa Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimukseen kuuluvaa Suomen Akatemian rahoittamaa DAQI-hanketta, jossa tutkitaan nuorten aikuisten mielenterveyttä.

Aineistona käytettiin 18–39-vuotiaita kaupungin työntekijöitä koskevaa rekisteriaineistoa vuosilta 2008–2017 sekä Kelan rekisteritietoja sairauspäivärahakausista. Koko otokseen kuului 2 286 työntekijää, joista 84 prosenttia oli naisia.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.