Kihtilääkettäkö sydäninfarktin jälkeen?

Kolkisiini vähensi sydänperäisen yhdistelmäpäätetapahtuman ilmaantumista 23 prosenttia.

Matala-asteinen tulehdus on tunnettu valtimonkovettumistaudin ja sydäninfarktin vaaratekijä. Statiini ja asetyylisalisyylihappo vähentävät jonkin verran tulehdusta päävaikutusmekanismiensa ohella. Molemmat parantavat tunnetusti sepelvaltimopotilaan ennustetta. Kolkisiini on vanha tulehdusreaktiota hillitsevä lääke, jolla saatiin nyt hivenen positiivisia vaikutuksia sydäninfarktin jälkeen.

COLCOT-tutkimuksessa satunnaistettiin 4 745 sydäninfarktipotilasta saamaan joko 0,5 mg kolkisiinia tai lumelääkettä optimaalisen muun lääkehoidon rinnalla keskimäärin 22,6 kuukauden ajan.

Kolkisiini vähensi sydänperäisen yhdistelmäpäätetapahtuman ilmaantumista 23 prosenttia. Kolkisiini ei vähentänyt merkittävästi kokonaiskuolleisuutta eikä sydäninfarkteja, mutta se vähensi aivoinfarktien ja ­toimenpiteeseen johtaneen angina pectoriksen ilmaantumista. Haittavaikutukset olivat harvi­naisia; vain keuhkokuume oli ­yleisempi kuin lumeryhmässä. Lähes viidennes potilaista keskeytti hoidon ennenaikaisesti kummassakin ryhmässä.

Matala-asteista tulehdusta hillitsevien lääkkeiden kokonaishyödyistä sydän­infarktin jälkeen on toistaiseksi vähän vakuuttavaa tutkimusnäyttöä. Kanaki­numabi vähensi CANTOS-tutkimuksessa selvimmin sydäntapahtumia, mutta lisäsi valitettavasti kuolemaan johtaneita infektioita.

Tardif J, Kouz S, Waters DD ym. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction. N Engl J Med 2019;381:2497–505

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 14/2020.