Kolesterolitason suuri vaihtelu lisää sydänriskejä

Korealaiset tutkijat selvittivät kolesterolitason vaihtelun ennustemerkitystä yli 3,6 miljoonan henkilön väestössä.

Kovasti vaihtelevan kolesterolitason on jo aiemmin todettu olevan yhteydessä suurempaan sydäntapahtumien vaaraan sekä vakaassa sepelvaltimotaudissa että sydäninfarktin jälkeen. Nyt laaja korealainen tutkimus viittaa siihen, että suuri kolesterolitason vaihtelu lisää hieman sekä kuolleisuutta että sydän- ja aivo­infarktin vaaraa myös väestötasolla.

Korealaiset tutkijat selvittivät kolesterolitason vaihtelun ennustemerkitystä yli 3,6 miljoonan henkilön väestössä, joka oli käynyt vähintään kolme kertaa terveystarkastuksissa ja kolesterolimittauksissa vuosina 2002–2007. Tutkimusryhmään otettiin mukaan vain henkilöt, jotka eivät olleet sairastaneet sydäninfarktia tai aivoinfarktia ennen tutkimusta. Heidät jaettiin kolesterolitason vaihtelun mukaan neljänneksiin.

Yli 8 vuoden seurannan aikana kuolleisuus lisääntyi lineaarisesti kolesterolitason vaihtelun kasvaessa (+26 %), ja tulos oli sama sydäninfarkteissa (+8 %) ja aivoinfarkteissa (+11 %). Riskiä eivät selittäneet korkeat kolesteroliarvot tai statiinilääkitys. Se myös säilyi merkittävänä monimutkaisissa tarkentavissa analyyseissä ja alaryhmissä.

Kolesterolitason huomattava vaihtelu saattaa vaikuttaa epäedullisesti plakin rakenteeseen ja endoteelin toimintaan. Monet lääkkeet, painon vaihtelu ja yleissairaudet voivat puolestaan vaikuttaa kolesterolitason vaihteluun.

Kim MK, Han K, Kim H ym. Cholesterol variability and the risk of mortality, myocardial infarction, and stroke. A nationwide population-based study. Eur Heart J 2017;38:3560–6.

Kirjoittaja:

Juhani Airaksinen

professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 14/2018.